جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی تتراهای آفریقایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی تتراهای آفریقایی

خانواده‌ی تتراهای آفریقایی Alestidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی تتراسانیان، از راسته‌ی تتراسانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان تترای باله‌بلند، تترای کنگو، ببرماهی آفریقایی و ببرماهی جالوت را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی تتراهای آفریقایی در زیستگاه‌های آب شیرین همچون رودها و دریاچه‌های منطقه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری قاره‌ی آفریقا زندگی می‌کنند. بیشتر آنان در حوضه‌ی رود کنگو یافت می‌شوند. این جانوران بدنی کشیده، دوک‌مانند، فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین بیشتر آنان باله‌های پشتی بزرگ و چشمانی درشت دارند.
برخی از گونه‌های این خانواده همچون ببرماهی جالوت از بزرگ‌ترین ماهیان آب شیرین جهان هستند. همچنین گونه‌هایی همانند ببرماهی آفریقایی می‌توانند با پرش‌های بلند، پرندگان در حال پرواز همچون پرستوها را شکار کنند. بیشتر گونه‌های این خانواده در آب شیرین زندگی می‌کنند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور نیز یافت می‌شود. تترای آدونیس با درازای ۲/۱ سانتی‌متر و ببرماهی جالوت با درازای ۱۳۳ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی تتراهای آفریقایی به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۲۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی تتراهای رابر Brycinus

 

تترای باله‌بلند

نام: تترای باله‌بلند Long-fin tetra
نام علمی: Brycinus longipinnis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای میان گامبیا تا جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۶/۴ سانتی‌متر

نگاره: J. de Lange

 

رابر باله‌سرخ

نام: رابر باله‌سرخ Redfin robber
نام علمی: Brycinus affinis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و دریاچه‌های کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Jeff Dubosc

 

سرده‌ی Bryconaethiops

 

تترای باله‌پر بولانژه

نام: تترای باله‌پر بولانژه Boulenger's featherfin tetra
نام علمی: Bryconaethiops boulengeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود کنگو در کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری کنگو و زامبیا در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff

 

سرده‌ی Alestopetersius

 

تترای الماس آبی

نام: تترای الماس آبی Blue diamond tetra
نام علمی: Alestopetersius smykalai
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود نیجر در کشور نیجریه در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Aquaristsacrosscanada

 

Alestopetersius nigropterus

نام: -
نام علمی: Alestopetersius nigropterus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری دریاچه‌ی مای-اندومب Mai-Ndombe در حوضه‌ی رود کنگو در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: Zoobox

 

Alestopetersius leopoldianus

نام: -
نام علمی: Alestopetersius leopoldianus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری دریاچه‌ی مای-اندومب Mai-Ndombe در حوضه‌ی رود کنگو در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Jo Kuyken

 

Alestopetersius conspectus

نام: -
نام علمی: Alestopetersius conspectus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود کنگو در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵/۷ سانتی‌متر

نگاره: Aquaterra-diffusion

 

تترای آفریقایی دُم‌زرد

نام: تترای آفریقایی دُم‌زرد Yellow-tailed African tetra
نام علمی: Alestopetersius caudalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود کنگو در کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Entireleaves

 

Alestopetersius brichardi

نام: -
نام علمی: Alestopetersius brichardi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضیه‌ی رود کنگو در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۷/۹ سانتی‌متر

نگاره: Entireleaves

 

سرده‌ی Arnoldichthys

 

تترای نیجر

نام: تترای نیجر Niger tetra
نام علمی: Arnoldichthys spilopterus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای نیجر و اوگون در کشور نیجریه در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۹/۶ سانتی‌متر

نگاره: H. Linke

 

سرده‌ی Bathyaethiops

 

تترای ماه آفریقایی

نام: تترای ماه آفریقایی African moon tetra
نام علمی: Bathyaethiops caudomaculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود کنگو در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Choy Heng Wah

 

تترای ماه کوتوله

نام: تترای ماه کوتوله Dwarf moon tetra
نام علمی: Bathyaethiops baka
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود انگوکو در کشور کامرون در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: Timo Moritz

 

تترای ماه خال چهارگوش

نام: تترای ماه خال چهارگوش Rectangle spot moon tetra
نام علمی: Bathyaethiops breuseghemi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود کنگو در کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو و کشور آفریقای مرکزی در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Zoobox

 

سرده‌ی Nannopetersius

 

Nannopetersius lamberti

نام: -
نام علمی: Nannopetersius lamberti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کامپو، اوگوئه، اِنیانگا و کوئیلو در کشورهای کامرون و جمهوری کنگو در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Zoobox

 

سرده‌ی Lepidarchus

 

تترای آدونیس

نام: تترای آدونیس Adonis tetra
نام علمی: Lepidarchus adonis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و دریاچه‌های کشورهای غنا، سیرالئون و ساحل عاج در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ سانتی‌متر

نگاره: Fishbook

 

سرده‌ی Phenacogrammus

 

تترای کنگو

نام: تترای کنگو Congo tetra
نام علمی: Phenacogrammus interruptus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود کنگو در کشورهای جمهوری کنگو و جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Mark Blaszczyszyn

 

Phenacogrammus aurantiacus

نام: -
نام علمی: Phenacogrammus aurantiacus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای اوگوئه، کوئیلو و کنگو در کشورهای گابن و جمهوری کنگو در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

سرده‌ی ببرماهی‌های آفریقایی Hydrocynus

 

ببرماهی آفریقایی

نام: ببرماهی آفریقایی African tigerfish
نام علمی: Hydrocynus vittatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و دریاچه‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۲۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۰۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tom Van Deuren

 

ببرماهی جالوت

نام: ببرماهی جالوت Goliath tigerfish
نام علمی: Hydrocynus goliath
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود کنگو در کشورهای جمهوری کنگو و جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۵۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۳۳ سانتی‌متر

نگاره: Zoochat

 

ببرماهی دراز

نام: ببرماهی دراز Elongate tigerfish
نام علمی: Hydrocynus forskahlii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و دریاچه‌های شمال و غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۵/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۸ سانتی‌متر

نگاره: Aristoheliam

 

ببرماهی نیل

نام: ببرماهی نیل Nile tigerfish
نام علمی: Hydrocynus brevis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای نیل، نیجر، وُلتا، سنگال و گامبیا در قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۸/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۶ سانتی‌متر

نگاره: Sablegsd

 

سرده‌ی Ladigesia

 

کاراسین کوتوله‌ی سیرالئون (تترای ژله‌ای)

نام: کاراسین کوتوله‌ی سیرالئون (تترای ژله‌ای) Sierra Leone dwarf characin
نام علمی: Ladigesia roloffi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای سیرالئون و لیبریا در غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر

نگاره: Zoobox

 

سرده‌ی Micralestes

 

Micralestes stormsi

نام: -
نام علمی: Micralestes stormsi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و دریاچه‌های کشورهای بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا و زامبیا در قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Frank Schäfer

 

تترای تیزدندان

نام: تترای تیزدندان Sharptooth tetra
نام علمی: Micralestes acutidens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کنگو، اوکاوانگو، زامبزی و کونن در قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Johannes Pfleiderer

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده