جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی فریباماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی فریباماهیان

خانواده‌ی فریباماهیان یا ماشه‌ماهیان Balistidae، خانواده‌ای از راسته‌ی چهاردندان‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان فریباماهی‌های دلقک، تیتان، سرخ‌دندان، سنگی، پیکاسو، شکم‌سیاه و بومرنگ را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی فریباماهیان در آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری سراسر جهان، ولی بیشتر اقیانوس‌های هند و آرام زندگی می‌کنند. زیستگاه بیشتر آنان آب‌های کم‌ژرف کرانه‌ای، به‌ویژه آب‌سنگ‌های مرجانی است.
این جانوران بدنی چهارگوش، فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سری بزرگ و دهان و چشمانی کوچک دارند. این جانوران می‌توانند هر چشم خود را جدا از یکدیگر به‌گونه‌ی چرخشی حرکت داده و دو سوی ناهمسان را ببینند. این ماهی‌ها دارای دو باله‌ی پشتی، باله‌ی دُمی گرد و بدون باله‌ی شکمی هستند. همچنین آنان ۲ خار تیز (برای دفاع) در باله‌ی پشتی‌شان دارند. 
بیشتر گونه‌های این خانواده دریازی هستند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور نیز یافت می‌شود. همچنین بیشتر آنان روزگرد و تنهازیست هستند. برخی از گونه‌های خانواده‌ی فریباماهیان بی‌مهرگانی مانند نرم‌تنان پوسته‌دار و خارپوستان را شکار می‌کنند. برخی دیگر نیز جلبک‌ها یا پلانکتون‌های جانوری را خوراک خود می‌سازند. فریباماهی گرین با درازای ۱۵/۴ سانتی‌متر و فریباماهی سنگی با درازای ۱۰۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی فریباماهیان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۳۰ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Abalistes

 

فریباماهی ستاره‌ای

نام: فریباماهی ستاره‌ای Starry triggerfish
نام علمی: Abalistes stellatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۷ تا ۳۵۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Benoit LALLEMENT

 

سرده‌ی Balistapus

 

فریباماهی خط‌نارنجی

نام: فریباماهی خط‌نارنجی Orange-lined triggerfish
نام علمی: Balistapus undulatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین و جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Florent Charpin

 

سرده‌ی Balistes

 

فریباماهی خاکستری

نام: فریباماهی خاکستری Grey triggerfish
نام علمی: Balistes capriscus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰ متری (بیشتر ۰ تا ۵۵ متری) آب‌های گرمسیری دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های استان نوا اسکوشیا در شرق کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا کشور آرژانتین در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های جزیره‌های بریتانیا در شمال غربی قاره‌ی اروپا و کرانه‌های کشور آنگولا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۶/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Natali Lazzari

 

فریباماهی پولک‌ریز

نام: فریباماهی پولک‌ریز Finescale triggerfish
نام علمی: Balistes polylepis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۶۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی تا کشور شیلی و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی) 
اندازه: بدن به درازای ۷۶ سانتی‌متر

نگاره: Brian Cole

 

فریباماهی خال‌آبی

نام: فریباماهی خال‌آبی Bluespotted triggerfish
نام علمی: Balistes punctatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۰۰ متری (بیشتر ۰ تا ۵۰ متری) آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی مادیرا وابسته به کشور پرتغال در شمال غربی قاره‌ی آفریقا تا کشور آنگولا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا، همچنین کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا و کشور جزیره‌ای کیپ ورد)
اندازه: وزن ۱/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: W2r.pt

 

فریباماهی ملکه

نام: فریباماهی ملکه Queen triggerfish
نام علمی: Balistes vetula
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۷۵ متری (بیشتر ۳ تا ۳۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس اطلس (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های جزیره‌ی اسنشن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا)، کشور جزیره‌ای کیپ ورد و گروه‌جزیره‌ی آزور وابسته به کشور پرتغال و جنوب تا کشور آنگولا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۵/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Ricardo Betancur

 

سرده‌ی Balistoides

 

فریباماهی دلقک

نام: فریباماهی دلقک Clown triggerfish
نام علمی: Balistoides conspicillum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۷۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور ساموآ در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: -

 

فریباماهی تیتان

نام: فریباماهی تیتان Titan triggerfish
نام علمی: Balistoides viridescens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷۵ سانتی‌متر

نگاره: Zachary Ramwa

 

سرده‌ی فریباماهی‌های اقیانوسی Canthidermis

 

فریباماهی اقیانوسی خال‌دار

نام: فریباماهی اقیانوسی خال‌دار Spotted oceanic triggerfish
نام علمی: Canthidermis maculata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس (اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام: در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌های پلی‌نزی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کشور پرو و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی، غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های جزیره‌های بریتانیا در شمال غربی قاره‌ی اروپا تا غرب قاره‌ی آفریقا، گروه‌جزیره‌ی آزور وابسته به کشور پرتغال و گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا)
اندازه: بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Alan Sutton

 

سرده‌ی Melichthys

 

فریباماهی هندی

نام: فریباماهی هندی Indian triggerfish
نام علمی: Melichthys indicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس هند (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشورهای تایلند و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff

 

فریباماهی سیاه

نام: فریباماهی سیاه Black triggerfish
نام علمی: Melichthys niger
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۷۵ متری (بیشتر ۰ تا ۲۰ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌های پلی‌نزی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Dennis Young

 

فریباماهی دُم‌صورتی

نام: فریباماهی دُم‌صورتی Pinktail triggerfish
نام علمی: Melichthys vidua
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۴ تا ۶۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff

 

سرده‌ی Odonus

 

فریباماهی سرخ‌دندان

نام: فریباماهی سرخ‌دندان Redtoothed triggerfish
نام علمی: Odonus niger
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۴۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین و جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Denis Fiel

 

سرده‌ی Pseudobalistes

 

فریباماهی لبه‌زرد

نام: فریباماهی لبه‌زرد Yellowmargin triggerfish
نام علمی: Pseudobalistes flavimarginatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

فریباماهی آبی

نام: فریباماهی آبی Blue triggerfish
نام علمی: Pseudobalistes fuscus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳۰ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵۵ سانتی‌متر

نگاره: Maurizio Lanini

 

فریباماهی سنگی

نام: فریباماهی سنگی Stone triggerfish
نام علمی: Pseudobalistes naufragium
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۳۶ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کشور شیلی در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Octavio Aburto

 

سرده‌ی Rhinecanthus

 

فریباماهی پیکاسو

نام: فریباماهی پیکاسو Picasso triggerfish
نام علمی: Rhinecanthus aculeatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Arpingstone

 

ماهی پیکاسو عربی

نام: ماهی پیکاسو عربی Arabian picassofish
نام علمی: Rhinecanthus assasi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب عمان در غرب قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Rafi Amar

 

ماهی پیکاسو نیمه‌ماه

نام: ماهی پیکاسو نیمه‌ماه Halfmoon picassofish
نام علمی: Rhinecanthus lunula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۳۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا تا جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۸ سانتی‌متر

نگاره: Reefprostore

 

فریباماهی آب‌سنگ

نام: فریباماهی آب‌سنگ Reef triggerfish
نام علمی: Rhinecanthus rectangulus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Tom Barnes

 

فریباماهی شکم‌سیاه

نام: فریباماهی شکم‌سیاه Blackbelly triggerfish
نام علمی: Rhinecanthus verrucosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای سیشل، گروه‌جزیره‌ی چاگوس (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) تا کشور جزیره‌ای وانواتو در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۳ سانتی‌متر

نگاره: Mariusz Pierzynski

 

سرده‌ی Sufflamen

 

فریباماهی گلوآبی

نام: فریباماهی گلوآبی Bluethroat triggerfish
نام علمی: Sufflamen albicaudatum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ، شاخاب عمان و دریای عرب در غرب قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff

 

فریباماهی بومرنگ

نام: فریباماهی بومرنگ Boomerang triggerfish
نام علمی: Sufflamen bursa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۹۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی، جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Rickard Zerpe

 

فریباماهی نیمه‌ماه

نام: فریباماهی نیمه‌ماه Halfmoon triggerfish
نام علمی: Sufflamen chrysopterum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای ساموآ در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Benoit LALLEMENT

 

فریباماهی نقاب‌دار

نام: فریباماهی نقاب‌دار Masked triggerfish
نام علمی: Sufflamen fraenatum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۸ تا ۱۸۶ متری (بیشتر ۱۸ تا ؟ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی، جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: Graham Edgar

 

فریباماهی پهلونارنجی

نام: فریباماهی پهلونارنجی Orangeside triggerfish
نام علمی: Sufflamen verres
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۳۶ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کشور اکوادور و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: -

 

سرده‌ی Xanthichthys

 

فریباماهی زراندود

نام: فریباماهی زراندود Gilded triggerfish
نام علمی: Xanthichthys auromarginatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۸ تا ۱۵۰ متری (بیشتر ۲۴ تا ۱۴۷ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای موریس در شرق قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Brian Cole

 

فریباماهی گرین

نام: فریباماهی گرین Greene's triggerfish
نام علمی: Xanthichthys greenei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۹۰ تا ۱۰۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای کیریباتی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵/۴ سانتی‌متر

نگاره: Aquariumdomain

 

فریباماهی دُم‌سرخ

نام: فریباماهی دُم‌سرخ Redtail triggerfish
نام علمی: Xanthichthys mento
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۶ تا ۱۳۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن، گروه‌جزیره‌ی هاوایی، جزیره‌ی کلیپرتون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه)، گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک، ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا، جزیره‌ی ایستر وابسته به کشور شیلی و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا))
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Papahānaumokuākea

 

فریباماهی سارگاسوم

نام: فریباماهی سارگاسوم Sargassum triggerfish
نام علمی: Xanthichthys ringens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۵ تا ۸۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا جزیره‌های آنتیل کوچک در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی)
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Brian Gratwicke

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده