جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های برگی (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های برگی (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های برگی Phyllomedusidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های برگی می‌پردازد با ۱۶ گونه (از ۳۱ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی قورباغه‌های برگی درخشان Phasmahyla

 

قورباغه‌ی برگی پاشکلاتی

نام: قورباغه‌ی برگی پاشکلاتی Chocolatefoot leaf frog
نام علمی: Phasmahyla cochranae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای ایالت‌های سائو پائولو، ریو دو ژانیرو و مینا ژرایس در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bob Ferguson

 

قورباغه‌ی برگی خال‌دار

نام: قورباغه‌ی برگی خال‌دار Spotted leaf frog
نام علمی: Phasmahyla guttata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای ایالت‌های ریو دو ژانیرو، اسپیریتو سانتو، سائو پائولو و پارانا در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Luis Felipe Gomes Peixoto

 

سرده‌ی Phyllomedusa

 

قورباغه‌ی برگی غول‌پیکر

نام: قورباغه‌ی برگی غول‌پیکر Giant leaf frog
نام علمی: Phyllomedusa bicolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری شمال کشور بولیوی، غرب و شمال برزیل، جنوب شرقی کلمبیا، شرق پرو، جنوب و شرق ونزوئلا و گویان در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۹/۱ تا ۱۰/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱۱/۱ تا ۱۱/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی برگی لبه‌سرخ

نام: قورباغه‌ی برگی لبه‌سرخ Red-rimmed leaf frog
نام علمی: Phyllomedusa boliviana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین و آبگیرهای جنوب شرقی کشور بولیوی، شمال غربی آرژانتین و ایالت‌های ماتو گروسو و روندونیا در غرب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Jason Weigner

 

قورباغه‌ی برگی بورمایستر

نام: قورباغه‌ی برگی بورمایستر Burmeister's leaf frog
نام علمی: Phyllomedusa burmeisteri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری ایالت‌های سرژیپه، باهیا، اسپیریتو سانتو، مینا ژرایس، ریو دو ژانیرو و سائو پائولو در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Michel de Aguiar Passos

 

قورباغه‌ی میمون‌نمای چشم‌سیاه

نام: قورباغه‌ی میمون‌نمای چشم‌سیاه Black-eyed monkey frog
نام علمی: Phyllomedusa camba
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شمال و شرق کشور بولیوی، غرب برزیل و جنوب شرقی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ تا ۷ سانتی‌متر

نگاره: Pedro Freire Dias

 

قورباغه‌ی برگی سائو پائولو

نام: قورباغه‌ی برگی سائو پائولو Sao Paulo leaf frog
نام علمی: Phyllomedusa distincta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین ایالت‌های سائو پائولو، پارانا، سانتا کاتارینا و ریو گرانده‌ی جنوبی در جنوب کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: João P. Burini

 

قورباغه‌ی برگی میمون‌نمای مومی

نام: قورباغه‌ی برگی میمون‌نمای مومی Waxy monkey leaf frog
نام علمی: Phyllomedusa sauvagii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، جنگل‌های کوهستانی نمناک و جنگل‌های خشک دشت گرن چاکو در شرق کشور بولیوی، شمال پاراگوئه، ایالت ماتوگروسو جنوبی در جنوب غربی برزیل و شمال آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۹ تا ۸/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۳ تا ۹/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Lubomír Klátil
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی برگی میمون‌نمای مومی)

 

قورباغه‌ی برگی شکم‌قهوه‌ای

نام: قورباغه‌ی برگی شکم‌قهوه‌ای Brownbelly leaf frog
نام علمی: Phyllomedusa tarsius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور ونزوئلا، جنوب کلمبیا، اکوادور، پرو و غرب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۸/۲ تا ۹ سانتی‌متر برای نرها و ۱۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenny Wray

 

قورباغه‌ی برگی رهنورد پنهان

نام: قورباغه‌ی برگی رهنورد پنهان Hidden Walking leaf Frog
نام علمی: Phyllomedusa tetraploidea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی ایالت‌های سائو پائولو و پارانا در جنوب شرقی کشور برزیل، استان میسیونس در شمال شرقی آرژانتین و بخش ایتاپوا در جنوب پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Bruno Ferreto

 

قورباغه‌ی برگی ترینیداد

نام: قورباغه‌ی برگی ترینیداد Trinidad leaf frog
نام علمی: Phyllomedusa trinitatis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای ترینیداد و توباگو و شمال ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۹ تا ۹/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Daniel Llavaneras

 

قورباغه‌ی برگی خط‌سفید

نام: قورباغه‌ی برگی خط‌سفید White-lined leaf frog
نام علمی: Phyllomedusa vaillantii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، رودها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای گویان، سورینام، گویان فرانسه، ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور، پرو، شمال بولیوی و شمال شرقی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۵/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۹ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nick Volpe

 

قورباغه‌ی برگی دوست‌داشتنی

نام: قورباغه‌ی برگی دوست‌داشتنی Lovely leaf frog
نام علمی: Phyllomedusa venusta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور پاناما، غرب کلمبیا و شمال غربی ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۸/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Giovanni Chaves Portilla

 

سرده‌ی Pithecopus

 

قورباغه‌ی برگی پا نارنجی شمالی

نام: قورباغه‌ی برگی پا نارنجی شمالی Northern orange-legged leaf frog
نام علمی: Pithecopus hypochondrialis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای گویان، سورینام، گویان فرانسه، ونزوئلا، شرق کلمبیا، شمال و شرق بولیوی، برزیل، پاراگوئه و شمال آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Herpaid'égua

 

Pithecopus oreades

نام: -
نام علمی: Pithecopus oreades
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای گرم‌دشت‌های باز ایالت‌های گوییاس و مینا ژرایس و منطقه‌ی فدرال کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Registro Animal

 

قورباغه‌ی برگی جگوار

نام: قورباغه‌ی برگی جگوار Jaguar leaf frog
نام علمی: Pithecopus palliatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین شرق و شمال شرقی کشور پرو، اکوادور، شمال بولیوی و شمال غربی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ تا ۴/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Eheisey

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های برگی (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده