جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی استرالیایی (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی استرالیایی (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی استرالیایی Limnodynastidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی استرالیایی می‌پردازد با ۱۹ گونه (از ۳۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های باتلاقی استرالیایی Limnodynastes

 

قورباغه‌ی چمنی خال‌دار

نام: قورباغه‌ی چمنی خال‌دار Spotted grass frog
نام علمی: Limnodynastes tasmaniensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، منطقه‌های کرانه‌ای، منطقه‌های خشک، کشت‌زارها، منطقه‌های شهری، چمن‌زارهای آب‌گرفته، آبگیرها و جویبارهای ایالت‌های نیو ساوت ولز و ویکتوریا، بیشتر ایالت کوئینزلند، شرق ایالت استرالیای جنوبی و شرق جزیره و ایالت تاسمانی در جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: James Lowe

 

قورباغه‌ی بانجو شمالی

نام: قورباغه‌ی بانجو شمالی Northern banjo frog
نام علمی: Limnodynastes terraereginae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، جویبارها، آب‌بندها و باتلاق‌های کرانه‌های شرقی ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ryan Francis

 

سرده‌ی Neobatrachus

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز شمالی

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز شمالی Northern burrowing frog
نام علمی: Neobatrachus aquilonius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین ایالت استرالیای غربی و جنوب شرقی و مرکز سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

قورباغه‌ی گندم‌گون

نام: قورباغه‌ی گندم‌گون Tawny frog
نام علمی: Neobatrachus fulvus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین مرکز غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی کوناپالاری

نام: قورباغه‌ی کوناپالاری Kunapalari frog
نام علمی: Neobatrachus kunapalari
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین مرکز و جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی وِزوِزو

نام: قورباغه‌ی وِزوِزو Humming frog
نام علمی: Neobatrachus pelobatoides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، مرداب‌های آب شیرین، منطقه‌های سنگی، کشت‌زارها و چراگاه‌های جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: George Madani

 

قورباغه‌ی دالان‌ساز نگارین

نام: قورباغه‌ی دالان‌ساز نگارین Painted burrowing frog
نام علمی: Neobatrachus pictus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها و استخرهای درخت‌زارها و چمن‌زارهای جنوب شرقی ایالت نیو ساوت ولز، غرب ایالت وکتوریا و جنوب شرقی ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jules Farquhar

 

قورباغه‌ی سودِل

نام: قورباغه‌ی سودِل Sudell's frog
نام علمی: Neobatrachus sudellae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک، درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارهای باز، کشت‌زارها، آبگیرها، آب‌بندها و جوی‌های جنوب مرکز ایالت کوئینزلند و سراسر مرکز ایالت‌های نیو ساوت ولز و ویکتوریا در شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: David Nelson

 

قورباغه‌ی کفش‌دوز

نام: قورباغه‌ی کفش‌دوز Shoemaker frog
نام علمی: Neobatrachus sutor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، بیابان‌های داغ و بیابان‌های معتدل مرکز ایالت استرالیای غربی، جنوب غربی سرزمین شمالی و شمال غربی ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Joe Porter

 

گاوغوک گُلدفیلد

نام: گاوغوک گُلدفیلد Goldfield's bullfrog
نام علمی: Neobatrachus wilsmorei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، بیابان‌های داغ و بیابان‌های معتدل مرکز غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: Joe Porter

 

سرده‌ی وزغ‌های بیل‌پای استرالیایی Notaden

 

وزغ هالی کراس

نام: وزغ هالی کراس Holy cross toad
نام علمی: Notaden bennettii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک، دامنه‌های خاک سیاه، دشت‌های تندابی، گرم‌دشت‌ها و درخت‌زارهای مرکز و جنوب ایالت کوئینزلند و شمال و مرکز ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Dan Lynch

 

وزغ بیل‌پای شمالی

نام: وزغ بیل‌پای شمالی Northern spadefoot toad
نام علمی: Notaden melanoscaphus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین شمال ایالت کوئینزلند، شمال سرزمین شمالی و شمال شرقی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

وزغ بیل‌پای بیابانی

نام: وزغ بیل‌پای بیابانی Desert spadefoot toad
نام علمی: Notaden nichollsi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، بیابان‌های داغ و بیابان‌های معتدل غرب، مرکز و شرق ایالت استرالیای غربی، غرب، مرکز و شرق سرزمین شمالی و غرب ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jacob Loyacano

 

وزغ وایگِل

نام: وزغ وایگِل Weigel's toad
نام علمی: Notaden weigeli
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین و منطقه‌های سنگی شمال شرقی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: George Madani

 

سرده‌ی Philoria

 

قورباغه‌ی باو باو

نام: قورباغه‌ی باو باو Baw Baw frog
نام علمی: Philoria frosti
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: خلنگزارهای نمناک منطقه‌های کوهستانی فلات باو باو در جنوب ایالت ویکتوریای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Joel Sartore

 

قورباغه‌ی کوهستانی زرد و سرخ

نام: قورباغه‌ی کوهستانی زرد و سرخ Red and yellow mountain frog
نام علمی: Philoria kundagungan
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کوهستانی جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی لاوریج

نام: قورباغه‌ی لاوریج Loveridge's frog
نام علمی: Philoria loveridgei
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کوهستانی جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Mahony

 

قورباغه‌ی پیو

نام: قورباغه‌ی پیو Pugh's frog
نام علمی: Philoria pughi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کوهستانی شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Mahony

 

قورباغه‌ی خزه‌ی پوده‌زار

نام: قورباغه‌ی خزه‌ی پوده‌زار Sphagnum frog
نام علمی: Philoria sphagnicolus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کوهستانی نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Mahony

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی استرالیایی (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده