جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های آبی استرالیایی (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی استرالیایی (بخش سوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های آبی استرالیایی Myobatrachidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی قورباغه‌های آبی استرالیایی می‌پردازد با ۲۲ گونه (از ۶۶ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی Pseudophryne

 

وزغ برود پشت‌مسی

نام: وزغ برود پشت‌مسی Copper-backed brood frog
نام علمی: Pseudophryne raveni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین کرانه‌های جنوب شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Ken Griffiths

 

وزغ جنوبی

نام: وزغ جنوبی Southern toadlet
نام علمی: Pseudophryne semimarmorata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، خلنگزارها، درخت‌زارها و جنگل‌های جنوب ایالت ویکتوریا، جنوب شرقی ایالت استرالیای جنوبی و ایالت و جزیره‌ی تاسمانی در جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۳ سانتی‌متر

نگاره: Nick Volpe

 

سرده‌ی Spicospina

 

قورباغه‌ی غروب

نام: قورباغه‌ی غروب Sunset frog
نام علمی: Spicospina flammocaerulea
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌های نمناک جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jari Cornelis

 

سرده‌ی تی‌انگشت‌ها Taudactylus

 

قورباغه‌ی تنداب یونجِلا

نام: قورباغه‌ی تنداب یونجِلا Eungella torrent frog
نام علمی: Taudactylus eungellensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی کوهستانی غرب شهر مکای در مرکز شرق ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Wes Read

 

قورباغه‌ی بندزن یونجِلا

نام: قورباغه‌ی بندزن یونجِلا Eungella tinker frog
نام علمی: Taudactylus liemi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای پارک ملی یونجِلا در مرکز شرق ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

سرده‌ی Uperoleia

 

وزغ کوهستانی

نام: وزغ کوهستانی Montane toadlet
نام علمی: Uperoleia altissima
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک و رودهای شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Angus McNab

 

وزغ یابیرو

نام: وزغ یابیرو Jabiru toadlet
نام علمی: Uperoleia arenicola
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای مرکز شمال سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

وزغ شمالی

نام: وزغ شمالی Northern toadlet
نام علمی: Uperoleia borealis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین شمال غربی سرزمین شمالی و شمال شرقی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Mark Sanders

 

وزغ فربه

نام: وزغ فربه Fat toadlet
نام علمی: Uperoleia crassa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین شمال غربی ایالت کوئینزلند، شمال سرزمین شمالی و شمال شرقی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: George Madani

 

وزغ هاوارد اسپرینگ

نام: وزغ هاوارد اسپرینگ Howard Springs toadlet
نام علمی: Uperoleia daviesae
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: خلنگزارهای دشت‌های شنی در ۳۰ کیلومتری شهر داروین در شمال غربی سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Matt Clancy

 

وزغ تیره

نام: وزغ تیره Dusky toadlet
نام علمی: Uperoleia fusca
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کرانه‌ای، بوته‌زارها، خلنگزارها و جنگل‌های سخت‌برگ خشک یا نمناک، باتلاق‌ها، آب‌بندها، جوی‌های کنار جاده و چمن‌زارهای تندابی جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Wes Read

 

وزغ دشت تندابی

نام: وزغ دشت تندابی Flood plain toadlet
نام علمی: Uperoleia inundata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین شمال غربی ایالت کوئینزلند، شمال سرزمین شمالی و شمال شرقی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Matt Clancy

 

وزغ هموار

نام: وزغ هموار Smooth toadlet
نام علمی: Uperoleia laevigata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، جنگل‌های سخت‌برگ، چمن‌زارها و کشت‌زارهای جنوب شرقی ایالت کوئینزلند، شرق ایالت نیو ساوت ولز و شمال شرقی ایالت ویکتوریای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

وزغ سنگ‌تراش

نام: وزغ سنگ‌تراش Stonemason's toadlet
نام علمی: Uperoleia lithomoda
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین جنوب کشور پاپوآ گینه‌ی نو و شمال ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز و شمال شرقی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Stewart Macdonald

 

وزغ لیتِل‌جان

نام: وزغ لیتِل‌جان Littlejohn's toadlet
نام علمی: Uperoleia littlejohni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

وزغ ماهونی

نام: وزغ ماهونی Mahony's toadlet
نام علمی: Uperoleia mahonyi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌های کرانه‌ای، آب‌بندها و خلنگزارهای مرکز شرق ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jordan mulder

 

وزغ مارتین

نام: وزغ مارتین Martin's toadlet
نام علمی: Uperoleia martini
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، درخت‌زارها، درختچه‌زارها و چمن‌زارهای جنوب شرقی ایالت نیو ساوت ولز و شرق ایالت ویکتوریای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Matt Clancy

 

وزغ مقلد

نام: وزغ مقلد Mimic toadlet
نام علمی: Uperoleia mimula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین شمال و شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

وزغ چروکیده

نام: وزغ چروکیده Wrinkled toadlet
نام علمی: Uperoleia rugosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌ها و چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۳/۲ سانتی‌متر

نگاره: Thomas Frisby

 

وزغ پیلبارا

نام: وزغ پیلبارا Pilbara toadlet
نام علمی: Uperoleia saxatilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌ی خشک پیلبارا در شمال شرقی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲ سانتی‌متر

نگاره: Matt Summerville

 

وزغ سیاه‌خاک

نام: وزغ سیاه‌خاک Blacksoil toadlet
نام علمی: Uperoleia trachyderma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرکز غرب ایالت کوئینزلند و مرکز شرق سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

وزغ تایلر

نام: وزغ تایلر Tyler's toadlet
نام علمی: Uperoleia tyleri
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌های جنگل‌ها و خلنگزارهای جنوب شرقی ایالت نیو ساوت ولز و شرق ایالت ویکتوریای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Matt Clancy

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های آبی استرالیایی (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده