جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

نام: قورباغه‌ی نگارین ایبری Iberian painted frog
نام علمی: Discoglossus galganoi
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: باستان‌غوکان

خانواده: قورباغه‌های نگارین
سرده: Discoglossus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز، درختستان‌ها، بوته‌زارها، چمن‌زارها، کشتزارها و باتلاق‌های پرتغال و غرب اسپانیا در جزیره‌مانند ایبری
زندگانی: ۹ سال
سن بلوغ: نرها ۳ تا ۵ سالگی و ماده‌ها ۴ سالگی
زادآوری: ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تخم (با ۲ تا ۶ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون مورچه، موریانه، سوسک، مگس، کرم و...
رنگ: در ۳ گونه، قهوه‌ای گراینده به خاکستری، دارای لکه‌های تیره‌ی بزرگ با لبه‌های کم‌رنگ، با دو نوار روشن در پس‌زمینه‌ای تیره
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر
ویژگی: قورباغه‌ی نگارین ایبری جانوری زمینی، شب‌زی و گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، دارای مردمک چشم چکه‌مانند و پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، همچنین دارای پاهای پشتی بلند برای پریدن و زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده