جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

نام: قورباغه‌ی نگارین ایبری Iberian painted frog
نام علمی: Discoglossus galganoi
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: بی‌دم‌سانان
زیرراسته: باستان‌غوک‌سانیان
خانواده: قورباغه‌های نگارین
سرده: قورباغه‌های نگارین
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، درختچه‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، چمن‌زارها، کرانه‌های شنی و کشت‌زارهای کشور پرتغال و غرب اسپانیا در جزیره‌مانند ایبری در جنوب غربی قاره‌ی اروپا
زندگانی: ۹ سال
سن بلوغ: نرها ۳ تا ۵ سالگی و ماده‌ها ۴ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تخم، با ۲ تا ۶ روز زمان ماندن در تخم، دگردیسی از لاروی به بزرگسالی ۲۲ تا ۶۰ روز
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون مورچه، موریانه، سوسک، مگس و کرم
شکارگران: ناشناخته
رنگ: در ۳ ریخت: نخست قهوه‌ای گراینده به خاکستری در پشت و سفید در شکم، دوم دارای لکه‌های تیره‌ی بزرگ با لبه‌های کم‌رنگ در پشت و سفید در شکم، سوم دارای دو نوار قهوه‌ای تیره در پس‌زمینه‌ای روشن در پشت و سفید در شکم
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ تا ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها
درباره‌ی جانور: قورباغه‌ی نگارین ایبری جانوری نیمه‌آبزی و شب‌زی است. همچنین این قورباغه به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی کوتاه و بدون دُم، پوستی هموار و چشمانی درشت با مردمک چکه‌مانند وارونه دارند. این قورباغه‌ها دست‌هایی کوتاه و پاهایی بلند دارند و همچون دیگر قورباغه‌ها به‌جای راه رفتن، می‌جهند. انگشتان پاهای پشتی آنان پرده‌دار هستند. قورباغه‌های نگارین ایبری زبانی دراز و چسبناک دارند. آنان زبان خود را به بیرون پرتاب می‌کنند و با آن حشرات را شکار می‌کنند. قورباغه‌های نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا هستند.
بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
نگاره: Hélder Conceição - Fernando

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۵ مشارکت کننده