​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

نام: قورباغه‌ی نگارین ایبری Iberian painted frog
نام علمی: Discoglossus galganoi
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
خانواده: قورباغه‌های نگارین
سرده: Discoglossus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کشورهای پرتغال و اسپانیا
زادآوری: تا ۱۰ تخم (با ۲ تا ۶ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان، مورچه، موریانه، سوسک، مگس، کرم و...
ویژگی: قورباغه‌ی نگارین ایبری دارای زیستگاه‌هایی همچون جنگل، رودها، باتلاق‌ها و مانداب‌ها، دارای بدنی به درازای ۴۵ تا ۷۵ میلی‌متر و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده