جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌قلمبه‌ی سه‌خط

نام: گکوی دم‌قلمبه‌ی سه‌خط Three-lined knob-tailed gecko
نام علمی: Nephrurus levis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: مارمولک‌ها
فروراسته: گکوسان‌ها
خانواده: گکویان بی‌پد جنوبی
سرده: گکویان دم‌قلمبه
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی آلبین (۱۱۳ تا ۱۰۰/۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک، بیابان‌ها، درختستان‌های باز و بوته‌زارهای کشور استرالیا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۵ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۲ تخم (با ۶ تا ۸ هفته زمان ماندن در تخم)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون عنکبوت، ملخ، سوسک، عقرب و هزارپا، همچنین مارمولک‌های کوچک و...
رنگ: خاکستری گراینده به صورتی تا قهوه‌ای گراینده به صورتی، با خط‌ها و خال‌های تیره و روشن در پشت و سفید در شکم
اندازه: سر و بدن به درازای ۸ تا ۱۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲ سانتی‌متر
ویژگی: گکوی دُم‌قلمبه‌ی سه‌خط یا گکوی دُم‌قلمبه‌ی معمولی Common knob-tailed gecko، مارمولکی زمینی، شب‌زی و تنهازیست، دارای سری بزرگ، بدنی باریک و اندامی پوشیده از پولک، همچنین دارای دُمی کوتاه و پهن با سری گوی‌مانند، دارای انگشتانی پنجه‌دار و بدون پد چسبناک، همچنین دارای چشمانی بدون پلک با مردمک عمودی (گکویان برای پاکیزه نگاه داشتن پوسته‌ی چشم‌های‌شان، آن‌ها را می‌لیسند.)، دارای رفتار دفاعی خودوابُری (یا بُریدن خودخواسته‌ی اندام، برای فرار از چنگ درندگان) و...

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌قلمبه‌ی سه‌خط

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌قلمبه‌ی سه‌خط

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌قلمبه‌ی سه‌خط

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌قلمبه‌ی سه‌خط

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌قلمبه‌ی سه‌خط

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده