پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

نام: پرستشگاه‌های مندوت و پاوون Mendut and Pawon Temples
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
محوطه‌های پرستشگاه بوروبودور Borobudur Temple Compounds
(پرستشگاه‌های مندوت و پاوون به‌عنوان بخشی از «محوطه‌های پرستشگاه بوروبودور»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۱
شماره‌ی ثبت: ۵۹۲
کشور: اندونزی
جایگاه: شهر ماگلانگ، استان جاوه‌ی مرکزی
گستره: ۲۵/۵۱ هکتار (همه‌ی محوطه‌های پرستشگاه بوروبودور)
ساخت: سده‌ی ۹ میلادی
به فرمان: پادشاهان دودمان سیلندرا
معمار: گونادارما
شیوه‌ی معماری: بودایی جاوایی
درباره‌ی میراث: پرستشگاه بودایی مِندوت در روستای «مندوت» و در ۳ کیلومتری پرستشگاه «بوروبودور» جای گرفته است. این ستایشگاه چهارگوش است و هر ضلع آن ۱۳/۷ متر درازا دارد. همچنین بلندای آن ۲۶/۴ متر است و رو به شمال غربی دارد. دیوارهای پرستشگاه دارای چندین نقش‌برجسته است. در درون پرستشگاه مندوت نیز ۳ تندیس بزرگ جای دارند که بزرگ‌ترین آن‌ها ۳ متر بلندا دارد.
همچنین پرستشگاه بودایی پاوون میان دو پرستشگاه «بوروبودور» و «مندوت» جای گرفته است. پرستشگاه بوروبودور در ۱/۷۵ کیلومتری شمالی شرقی آن و پرستشگاه مندوت در ۱/۱۵ کیلومتری جنوب غربی آن جای دارند. دیوارهای پرستشگاه پاوون چندین نقش‌برجسته دارد و درون آن تهی‌ست.
محوطه‌های پرستشگاه بوروبودور:
«محوطه‌های پرستشگاه بوروبودور» که «پرستشگاه‌های مندوت و پاوون» بخشی از آن‌ها هستند، ۲۵/۵۱ هکتار گستردگی دارند و در ۴۰ کیلومتری شمال غربی شهر «یوگیاکارتا» جای گرفته‌اند. این محوطه‌ها دربرگیرنده‌ی پرستشگاه بوروبودور، پرستشگاه‌های مندوت و پاوون و همچنین ویرانه‌های چند پرستشگاه دیگر همچون «گونونگ» و «نگاون» است. سه پرستشگاه بوروبودور، مندوت و پاوون در یک خط راست جای دارند. چرایی هم‌راستا بودن آنان ناشناخته است، ولی گمان می‌رود میان آن‌ها پیوندی آیینی و دینی استوار باشد. همچنین موزه‌های «کارماوی‌بهانگا» و «سامودرا راکسا» در محوطه‌های پرستشگاه بوروبودور جای دارند.

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

نمای جلویی پرستشگاه مندوت - نگاره‌ی ۱: Jorge Franganillo

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

نمای پهلویی پرستشگاه مندوت - نگاره‌ی ۲: Marc Aurel

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

نمای پشتی پرستشگاه مندوت - نگاره‌ی ۳: Jakub Ha³un

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

بخش‌های بالایی - نگاره‌ی ۴: Pablo_Marx

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

از نقش‌برجسته‌های دیوارها - نگاره‌ی ۵: Dhugal Fletcher

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

از نقش‌برجسته‌های دیوارها - نگاره‌ی ۶: Sek Keung Lo

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

از نقش‌برجسته‌های دیوارها - نگاره‌ی ۷: Marc.Pecquet

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

از نقش‌برجسته‌های دیوارها - نگاره‌ی ۸: Marc.Pecquet

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

نقش‌برجسته‌های کنار پله‌ها - نگاره‌ی ۹: Marc.Pecquet

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

نقش‌برجسته‌های کنار پله‌ها - نگاره‌ی ۱۰: Marc.Pecquet

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

سه تندیس درون پرستشگاه - نگاره‌ی ۱۱: Marc.Pecquet

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

تندیس ۳ متری پرستشگاه - نگاره‌ی ۱۲: Holliberlin66

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

نمای جلویی پرستشگاه پاوون - نگاره‌ی ۱۳: GreeneryYongQi

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

نمای پهلویی پرستشگاه پاوون - نگاره‌ی ۱۴: บัส by Bere

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

نمای پشتی پرستشگاه پاوون - نگاره‌ی ۱۵: 王朝

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

بخش‌های بالایی - نگاره‌ی ۱۶: Pieter Edelman

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

از نقش‌برجسته‌های دیوارها - نگاره‌ی ۱۷: Phimee

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

از نقش‌برجسته‌های دیوارها - نگاره‌ی ۱۸: Phimee

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

از نقش‌برجسته‌های دیوارها - نگاره‌ی ۱۹: Phimee

 

پرستشگاه‌های مندوت و پاوون - میراث اندونزی

از نقش‌برجسته‌های دیوارها - نگاره‌ی ۲۰: Dhugal Fletcher

 

بن‌مایگان: wikipedia - wikipedia - wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده