قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

نام: قلعه‌ی چومون Chateau de Chaumont
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
دره‌ی لوآر میان بخش‌های سولی-سور-لوآر و شالون
The Loire Valley between Sully-sur-Loire and Chalonnes
(قلعه‌ی چومون به‌عنوان بخشی از «دره‌ی لوآر»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۰۰
شماره‌ی ثبت: ۹۳۳
کشور: فرانسه
جایگاه: شهرستان لوآر-ا-شر، ناحیه‌ی سانتر-وال د لوآر
ساخت: ۱۴۶۵ تا ۱۴۷۵ و ۱۴۹۸ تا ۱۵۱۰ میلادی
به فرمان: چارلز یکم دومبواز
شیوه‌ی معماری: سده‌های میانی
درباره‌ی میراث: قلعه‌ی چومون یا شاتو دو شومون، نخست در سده‌ی ۱۰ ساخته شد و نزدیک به ۵ سده، از آنِ «خاندان آمبواز» بود. ولی از آن‌جا که «پیر دومبواز» در برابر «لوئی یازدهم» پادشاه فرانسه شورش کرده و شکست خورد، قلعه‌ی چومون در سال ۱۴۶۵ به فرمان پادشاه برچیده شد. پس از آن بود که قلعه‌ی کنونی به فرمان «چارلز یکم دومبواز» و پسرش «چارلز دوم دومبواز» ساخته شد. افزون بر قلعه، چندین ساختمان، اسطبل و چند باغ نیز ساخته شد.

دره‌ی لوآر:
«دره‌ی لوآر» که «قلعه‌ی چومون» بخشی از آن است، ۸۶۰۲۱ هکتار گستردگی دارد و دربرگیرنده‌ی چشم‌اندازهای زیبا، رودخانه‌ی لوآر، شهرها و روستاهای تاریخی و نزدیک به ۷۷ قلعه یا کاخ است. برخی از برجسته‌ترین این قلعه‌ها یا کاخ‌ها بر این پایه‌اند: چمبورد، چومون، چنونسو، چوورنی، والنسی و ویلاندری.

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: -

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

نمای هوایی - نگاره‌ی ۲: Loisirs-loire valley

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

نمای هوایی - نگاره‌ی ۳: Starus

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

نمای هوایی - نگاره‌ی ۴: Cyberfolio by Julien.B

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

نمای هوایی - نگاره‌ی ۵: Devanne25 (dreamstime.com)

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

نمای بیرونی - نگاره‌ی ۶: Teolc Eniger

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

نمای درونی - نگاره‌ی ۷: Laurentdetours

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

نمای درونی - نگاره‌ی ۸: Pascal POGGI

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

نمای درونی اسطبل - نگاره‌ی ۹: Pascal POGGI

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

از اتاق‌های قلعه - نگاره‌ی ۱۰: Selbymay

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

از اتاق‌های قلعه - نگاره‌ی ۱۱: Selbymay

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

از اتاق‌های قلعه - نگاره‌ی ۱۲: E. Sander

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

از اتاق‌های قلعه - نگاره‌ی ۱۳: Accr-europe.org

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

از اتاق‌های قلعه - نگاره‌ی ۱۴: Selbymay

 

قلعه‌ی چومون - میراث فرانسه

از اتاق‌های قلعه - نگاره‌ی ۱۵: Selbymay

 

بن‌مایگان: wikipedia - wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۸ مشارکت کننده