جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی عسلی اروپایی

نام: سارگپه‌ی عسلی اروپایی European honey buzzard
نام علمی: Pernis apivorus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: سارگپه‌های پهن‌بال
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختستان‌های قاره‌ی اروپا و غرب آسیا (زمستان‌ها منطقه‌های گرمسیری قاره‌ی آفریقا)
زندگانی: ۹ تا ۱۲ سال (بیشینه ۲۷ تا ۲۹ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۲ تخم (با ۳۳ تا ۳۵ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون لارو زنبورهای بدون عسل و زنبورهای سرخ، گاهی شکار پستانداران کوچک، جوجه و تخم پرندگان، خزندگان، دوزیستان، همچنین میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: قهوه‌ای، دارای سری آبی-خاکستری برای نرها و قهوه‌ای برای ماده‌ها
اندازه: وزن ۷۹۰ تا  ۹۴۰ گرم برای نرها و ۷۹۰ تا ۱۰۵۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۲ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۸ تا ۱۴۴ سانتی‌متر
ویژگی: سارگپه‌ی عسلی اروپایی یا سارگپه‌ی جنگلی اروپایی، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی کوچک و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۲۵ تا ۴۰ و پهنای ۶۵ تا ۹۰ سانتی‌متر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی عسلی اروپایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی عسلی اروپایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی عسلی اروپایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی عسلی اروپایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی عسلی اروپایی

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده