جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر خال‌آبی

نام: سمندر خال‌آبی Blue-spotted salamander
نام علمی: Ambystoma laterale
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: سمندر
زیرراسته: سمندرهای پیشرفته
خانواده: Ambystomatidae
سرده: سمندر زیرزمینی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های دارای برکه‌های بهاری در جنوب شرقی کانادا و شمال شرقی آمریکا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۱۲۰ تا ۳۰۰ تخم (با ۳ تا ۴ هفته زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون کرم، هزارپا و عنکبوت، حلزون و...
رنگ: سیاه گراینده به آبی، با خال‌های سفید گراینده به آبی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن
ویژگی: سمندر خال‌آبی جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و خشکی‌زی (در زیر زمین زندگی می‌کند و تنها چند روز از سال را برای زادآوری به روی زمین می‌آید.)، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی نرم، لیز و نمناک، توانمند به بازسازی اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر خال‌آبی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر خال‌آبی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر خال‌آبی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر خال‌آبی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر خال‌آبی

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده