​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی فال‌بین

نام: سارگپه‌ی فال‌بین Augur buzzard
نام علمی: Buteo augur
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: سارگپه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی الیگوسن (۳۳/۹ تا ۲۳/۰۳ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: درختستان‌های دامنه‌ی کوه‌ها و ساوانا یا گَرم‌دشت‌های شرق و جنوب غربی قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۲ تا ۳ تخم (با ۳۹ تا ۴۰ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: قهوه‌ی گراینده به سیاه در پشت و سفید در سینه و شکم، دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد رنگ
اندازه: وزن ۸۸۰ تا  ۱۱۶۰ گرم برای نرها و ۱۱۰۰ تا ۱۳۳۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۸ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۰ تا ۱۴۹ سانتی‌متر
ویژگی: سارگپه‌ی فال‌بین پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی فال‌بین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی فال‌بین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی فال‌بین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی فال‌بین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی فال‌بین

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده