آنتونی کوئین بازیگر مکزیکی - آمریکایی (بخش دوم)

آنتونی کوئین بازیگر مکزیکی - آمریکایی (بخش دوم)
آنتونی کوئین هنرپیشه، نویسنده و نقاش مکزیکی-آمریکایی و یکی از بازیگران بزرگ سینمای جهان بود. در این نوشته که به بخش دوم فیلم‌های آنتونی کوئین می‌پردازد با ۳۰ فیلم (از ۹۱ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

آنتونی کوئین بازیگر مکزیکی - آمریکایی (بخش سوم)

آنتونی کوئین بازیگر مکزیکی - آمریکایی (بخش سوم)
آنتونی کوئین هنرپیشه، نویسنده و نقاش مکزیکی-آمریکایی و یکی از بازیگران بزرگ سینمای جهان بود. در این نوشته که به بخش سوم فیلم‌های آنتونی کوئین می‌پردازد با ۳۱ فیلم (از ۹۱ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

آنتونی کوئین بازیگر مکزیکی - آمریکایی (بخش نخست)

آنتونی کوئین بازیگر مکزیکی - آمریکایی (بخش نخست)
آنتونی کوئین هنرپیشه، نویسنده و نقاش مکزیکی-آمریکایی و یکی از بازیگران بزرگ سینمای جهان بود. در این نوشته که به بخش نخست فیلم‌های آنتونی کوئین می‌پردازد با ۳۰ فیلم (از ۹۱ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته