بهترین فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ (بخش چهارم)

بهترین فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ (بخش چهارم)
یکی از دوست‌داشتنی‌ترین ژانرهای سینمایی، ژانر فیلم‌های تاریخی است. در این نوشته که به بخش چهارم فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ می‌پردازد با ۲۴ فیلم (از ۹۷ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

بهترین فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ (بخش سوم)

بهترین فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ (بخش سوم)
یکی از دوست‌داشتنی‌ترین ژانرهای سینمایی، ژانر فیلم‌های تاریخی است. در این نوشته که به بخش سوم فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ می‌پردازد با ۲۴ فیلم (از ۹۷ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

بهترین فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ (بخش دوم)

بهترین فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ (بخش دوم)
یکی از دوست‌داشتنی‌ترین ژانرهای سینمایی، ژانر فیلم‌های تاریخی است. در این نوشته که به بخش دوم فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ می‌پردازد با ۲۴ فیلم (از ۹۷ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

بهترین فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ (بخش نخست)

بهترین فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ (بخش نخست)
یکی از دوست‌داشتنی‌ترین ژانرهای سینمایی، ژانر فیلم‌های تاریخی است. در این نوشته که به بخش نخست فیلم‌های تاریخی دهه‌ی ۱۹۶۰ می‌پردازد با ۲۵ فیلم (از ۹۷ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

بهروز وثوقی بازیگر ایرانی (بخش دوم)

بهروز وثوقی بازیگر ایرانی (بخش دوم)
بهروز وثوقی بازیگر خوش‌نام سینمای ایران و به باور بسیاری از هنرمندان، بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران است. در این نوشته که به بخش دوم فیلم‌های بهروز وثوقی می‌پردازد با ۲۷ فیلم (از ۵۷ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

بهروز وثوقی بازیگر ایرانی (بخش نخست)

بهروز وثوقی بازیگر ایرانی (بخش نخست)
بهروز وثوقی بازیگر خوش‌نام سینمای ایران و به باور بسیاری از هنرمندان، بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران است. در این نوشته که به بخش نخست فیلم‌های بهروز وثوقی می‌پردازد با ۳۰ فیلم (از ۵۷ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش پنجم)

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش پنجم)
آمیتاب باچان سرشناس‌ترین بازیگر و یکی از بهترین بازیگران سینمای هند است، به‌گونه‌ای که او را «پدر سینمای هند» می‌خوانند. در این نوشته که به بخش پنجم فیلم‌های آمیتاب باچان می‌پردازد با ۲۵ فیلم (از ۱۳۳ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش چهارم)

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش چهارم)
آمیتاب باچان سرشناس‌ترین بازیگر و یکی از بهترین بازیگران سینمای هند است، به‌گونه‌ای که او را «پدر سینمای هند» می‌خوانند. در این نوشته که به بخش چهارم فیلم‌های آمیتاب باچان می‌پردازد با ۲۷ فیلم (از ۱۳۳ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته