جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی فیلان

خانواده‌ی فیلان Elephantidae، خانواده‌ای از راسته‌ی فیل‌سانان یا خرطوم‌داران و از رده‌ی پستانداران هستند. از این خانواده تنها ۳ گونه‌ی فیل بیشه‌ی آفریقایی، فیل جنگلی آفریقایی و فیل آسیایی به‌جا مانده‌اند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی کفتاران

خانواده‌ی کفتاران Hyaenidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از این خانواده تنها ۴ گونه‌ی کفتار خال‌دار، کفتار راه‌راه، کفتار قهوه‌ای و گرگ خاکی به‌جا مانده‌اند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی خدنگان

خانواده‌ی خَدَنگان Herpestidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان خدنگ‌ها، خدنگچه‌ها و میرکت را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی دندان‌ارگان آسیایی

خانواده‌ی دندان‌اَرِگان آسیایی Prionodontinae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این خانواده تنها دو گونه‌ی دندان‌اره‌ی نواری و دندان‌اره‌ی خال‌دار جای دارند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: دندان‌اره‌ی خال‌دار

دندان‌اره‌ی خال‌دار جانوری تنهازیست، شب‌زی، درختی و پنجه‌رو (این زباد بر روی انگشتان پا راه می‌رود.)، دارای بدنی دراز، پاهایی کم‌وبیش کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، چشمانی درشت، گوش‌هایی بزرگ و پوزه‌ای کشیده
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: دندان‌اره‌ی نواری

دندان‌اره‌ی نواری جانوری تنهازیست، شب‌زی، درختی و پنجه‌رو (این زباد بر روی انگشتان پا راه می‌رود.)، دارای بدنی دراز، پاهایی کم‌وبیش کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی بزرگ و پوزه‌ای کشیده
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان ماداگاسکار

خانواده‌ی گربه‌زبادان ماداگاسکار Eupleridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان زبادها، خدنگ‌ها و فوسا را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان

خانواده‌ی گربه‌زَبّادان Viverridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان زبادها، مُشکین‌گربه‌ها و خرس‌گربه را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش دوم)

خانواده‌ی گربه‌ایان یا گربگان Felidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی گربه‌ایان می‌پردازد با ۱۳ گونه، ۸ زیرگونه‌ی پلنگ و ۹ زیرگونه‌ی ببر (از ۵۸ گونه و زیرگونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش نخست)

خانواده‌ی گربه‌ایان یا گربگان Felidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان شیر، ببر، پلنگ، یوزپلنگ، وَشَق‌ها، سیاه‌گوش، جگوار و گربه یا گربه‌ی رام‌شده را نام برد.
دنباله‌ی نوشته