​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: کایوت

نام: کایوت Coyote - ویژگی: کایوت یا کایوتی یا گرگ صحرایی آمریکای شمالی، ایزد افسانه‌های سرخ‌پوستان آمریکایی، تک‌همسر، شکارگری تنها و شب‌رو، با وزن ۸ تا ۲۰ کیلوگرم برای نرها و ۷ تا ۱۸ کیلوگرم برای ماده‌ها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ یال‌دار

نام: گرگ یال‌دار Maned wolf - ویژگی: گرگ یال‌دار گرگی گوشه‌گیر و شکارگری تنها، با وزن ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم، بدنی به درازای ۱۲۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر (دُم ۴۵ سانتی‌متر) و بلندای ۷۵ تا ۹۰ سانتی‌متر، دارای ۲ گوش بلند به بلندای ۱۸ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ طلایی آفریقایی

نام: گرگ طلایی آفریقایی African golden wolf - ویژگی: گرگ طلایی آفریقایی یا گرگ آفریقایی African wolf، تک‌همسر، با وزن ۷ تا ۱۵ کیلوگرم، بدنی به درازای ۷۴ تا ۸۹ سانتی‌متر (دُم ۲۹ تا ۳۵ سانتی‌متر) و بلندای ۴۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اتیوپیایی

نام: گرگ اتیوپیایی Ethiopian wolf - ویژگی: گرگ اتیوپیایی به رنگ سرخ و سفید، تک‌همسر، با وزن ۱۴ تا ۱۹ کیلوگرم برای نرها و ۱۱ تا ۱۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدنی به درازای ۹۳ تا ۱۰۱ سانتی‌متر برای نرها و ۸۴ تا ۹۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها (دُم ۲۷ تا ۳۹ سانتی‌متر)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ شمالگان

نام: گرگ شمالگان Arctic wolf - ویژگی: گرگ شمالگان یا گرگ سفید White wolf یا گرگ قطبی Polar wolf، با وزن ۴۵ تا ۸۰ کیلوگرم، بدنی به درازای ۱۲۰ سانتی‌متر (با دُم، دُم ۳۰ سانتی‌متر)، بلندای ۶۲ تا ۷۸ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ ابری

نام: پلنگ ابری Clouded leopard - ویژگی: پلنگ ابری پلنگی کم‌رو و گوشه‌گیر با گذراندن روز بر روی شاخه‌ی درختان و شکار در شب، دارای رنگ زرد با لکه‌هایی بزرگ و نابه‌سامان به رنگ خاکستری تیره در کناره‌ها و کم‌رنگ‌تر در میانه
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ برفی

نام: پلنگ برفی Snow leopard - ویژگی: پلنگ برفی کوچک‌ترین گونه‌ی سرده‌ی پلنگ‌مانندها، به رنگ خاکستری با خال‌های گل‌مانند سیاه، دارای دمی بسیار بلند برای ترازمندی بهتر و نگهداری بدن در برابر سرما
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ سری‌لانکایی

نام: پلنگ سری‌لانکایی Sri Lankan leopard - ویژگی: پلنگ سری‌لانکایی به رنگ زرد با خال‌های گل‌مانند سیاه، دارای وزن ۵۶ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، با بدنی به درازای ۱۲۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر (بدون دُم، دُم ۹۷ سانتی‌متر)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ هندی

نام: پلنگ هندی Indian leopard - ویژگی: پلنگ هندی به رنگ زرد با خال‌های گل‌مانند سیاه، دارای سرعت ۵۸ کیلومتر بر ساعت، با وزن ۵۰ تا ۷۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ تا ۳۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدنی به درازای ۱۲۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته