​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه سرخ

روباه سرخ فراوان‌ترین گونه‌ی سگ‌سانان، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، شناگری توانا و روباهی چابک با توانایی پرش به بلندای ۲ متر، دارای گوش‌هایی بزرگ به بلندای ۷/۷ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه صحرا

روباه صحرا یا روباه فَنَک یا فِنِک، کوچک‌ترین گونه‌ی خانواده‌ی سگ‌سانان، جانوری شب‌زی و اجتماعی با ۲ تا ۱۰ روباه در هر گروه، تک‌همسر، دارای گوش‌هایی بزرگ به بلندای ۹ تا ۱۰ سانتی‌متر برای خنک شدن بهتر و شنیدن آوای حشرات زیر خاک
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه خاکستری

روباه خاکستری جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، با توانایی بالا رفتن از درختان تا بلندای ۱۸ متر و راه رفتن و پریدن بر روی شاخه‌ها، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۰/۸ تا ۶/۸ کیلومتر مربع
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه جزیره

روباه جزیره کوچک‌ترین روباه آمریکای شمالی، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۱/۳ تا ۲/۶ کیلومتر مربع، به رنگ خاکستری در سر و پشت، سرخ در پهلوها و سفید در چانه، سینه و شکم
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه گوش‌خفاشی

روباه گوش‌خفاشی جانوری شب‌زی و اجتماعی در دسته‌هایی کوچک، تک‌همسر، دارای گوش‌هایی بزرگ به بلندای ۱۱ تا ۱۳ سانتی‌متر برای خنک شدن بهتر و یافتن شکار، به رنگ قهوه‌ای گراینده به زرد با موهای خاکستری، دارای پاها، پوزه و ماسکی سیاه‌رنگ
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه آند

روباه آند یا روباه کولپئو جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، به رنگ سرخ گراینده به قهوه‌ای در بالای سر، گردن، پهلوها و پاها، خاکستری در پشت و سفید در چانه، سینه و شکم
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی جنگلی

گربه‌ی جنگلی یا گربه‌ی باتلاقی Swamp cat، جانوری تنهازیست و شب‌زی، شناگری توانا (می‌تواند تا ۱/۵ کیلومتر پیاپی شنا کند)، در بینایی و شنوایی بسیار نیرومند و دارای توانایی دید در شب، دارای سرعت ۳۲ کیلومتر بر ساعت
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی پلنگی

گربه‌ی پلنگی جانوری تنهازیست و شب‌زی، شناگر و درخت‌نوردی بسیار خوب، در بینایی و شنوایی بسیار نیرومند و دارای توانایی دید در شب، همچنین توانا به داشتن زیستگاهی میان ۲ تا ۱۰ کیلومتر مربع، به رنگ زرد گراینده به قهوه‌ای با لکه‌های سیاه
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: یوزگربه

یوزگربه یا سروال جانوری تنهازیست و شب‌زی، دارای گوش‌هایی بزرگ، پاهایی بلند و دُمی کوتاه، در بویایی، بینایی و شنوایی بسیار نیرومند و دارای توانایی دید در شب، همچنین توانا به داشتن زیستگاهی میان ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر مربع
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگچه

پلنگچه گربه‌ای تنهازیست و شب‌زی، شناگر و درخت‌نوردی بسیار خوب، در بینایی و شنوایی بسیار نیرومند و دارای توانایی دید در شب، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۴۶ کیلومتر مربع، به رنگ سبزه، کرم، خاکستری یا خاکستری گراینده به سرخ یا زرد
دنباله‌ی نوشته