​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ی

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | یادا - آشوری - yada - نشان | یادگار - فارسی - yad(e)gar - آن‌چه از کسی یا چیزی باقی می‌ماند، خاطره | یارا - فارسی - yara - توانایی، قدرت | یاراَحمَد - فارسی، عربی - yarahmad - یاور حضرت محمد (ص)
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ه

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | هابیل - عبری - habil - نفس یا بخار، نام پسر حضرت آدم (ع) | هاتِف - عربی - hatef - ندادهنده‌ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود، سروش، نام شاعر نامدار سده‌ی دوازدهم، هاتف اصفهانی | هادان - عبری - hadan - نام پدر ساره همسر حضرت ابراهیم (ع)
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف و

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | واتان - فارسی - vatan - نام دو تن از پادشاهان خاندان اشکانی | واجِد - عربی - vajed - دارنده، دارا، از نام‌های خداوند | واحِد - عربی - vahed - یگانه، یکتا، از نام‌های خداوند | وادا - آشوری - vada - مکان مقدس
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ن

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | ناتان - عبری - natan - عطا شده، داده شده، نام پیامبری یهودی که با حضرت داود (ع) و حضرت سلیمان (ع) هم‌زمان بود. | ناجی - عربی - naji - نجات‌دهنده، منجی | نادِر - عربی - nader - آن‌چه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی‌همتا، نام بنیان‌گذار خاندان افشاریه
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف م

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | ماجِد - عربی - majed - دارای مجد و بزرگی، از نام‌های خداوند | ماخ - فارسی - max - از شخصیت‌های شاهنامه، نام سخندانی پیر و مرزبان ری و از راویان شاهنامه | مادیار - فارسی - madyar - ماد (کوتاه شده‌ی مادر) + یار، کمک‌کننده به مادر، یار مادر
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ل

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | لِئونارد - فرنگی - leonard - مانند شیر | لابان - عربی، عبری - laban - لین، سفید، نام پدر راحیل همسر حضرت یعقوب (ع) | لاچین - ترکی - lačin - شاهین شکاری، نام پدر امیر خسرو دهلوی | لَبیب - عربی - labib - عاقل، خردمند
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف گ

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | گارنیک - ارمنی - garnik - پری کوچک، پرنده‌ی کوچک | گِرامی - فارسی - gerami - محترم، عزیز، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پسر جاماسب وزیر گشتاسب پادشاه کیانی | گِرانمِهر - فارسی - geranmehr - دارای مهر و محبت بسیار و با ارزش
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ک

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | کابی - فارسی - kabi - معرب منسوب به کاوه آهنگر | کاد - عبری - kad - نام پسر حضرت یعقوب (ع) | کارانوس - یونانی - karanus - از سرداران سپاه اسکندر مقدونی | کاردار - فارسی - kardar - وزیر پادشاه، حاکم، نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ق

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | قائِد - عربی - qaed - رهبر، پیشوا، ستاره‌ای در صورت فلکی دب اکبر | قائِم - عربی - qaem - ایستاده، قدرتمند، لقب امام زمان (عج) | قاآن - ترکی - qaan - شاهنشاه، پادشاه بسیار عادل و بخشنده | قابِل - عربی - qabel - شایسته، لایق، از نام‌های خداوند
دنباله‌ی نوشته