کاخ دروتنینگهلم - میراث سوئد

کاخ دروتنینگهلم - میراث سوئد
کاخ دروتنینگهلم یکی از اقامتگاه‌های خانوادگی پادشاهی سوئد به‌شمار می‌رود و در نزدیکی «شهر استکهلم» و در «جزیره‌ی لوان» جای گرفته است. «جزیره‌ی لوان» نیز در «بخش ایکرا» و در «دریاچه‌ی مِلارِن» جای دارد.
دنباله‌ی نوشته

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش
موزه‌ی دارالجامعی در گذشته کاخ دارالجامعی نام داشت و از آن خانواده‌ی «جامعی» بود. موزه‌ی دارالجامعی دربرگیرنده‌ی بخش‌های گوناگونی همچون حیاط و چندین اتاق با نقاشی‌ها، گچ‌بری‌ها، کاشی‌کاری‌ها و کنده‌کاری‌های روی چوب است.
دنباله‌ی نوشته

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش
مدرسه‌ی ابوعنان در شهر مکناس جای گرفته و ۳۱۵ متر مربع گستردگی دارد. این مدرسه در ۲ طبقه ساخته شده و دارای ۳۹ اتاق دانشجویی است. از ۳۹ اتاق، ۱۳ اتاق در طبقه‌ی همکف و ۲۶ اتاق در طبقه‌ی دوم است.
دنباله‌ی نوشته

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش
آرامگاه مولای اسماعیل در درون کاخ مولای اسماعیل و در شهر مکناس جای گرفته است. در این آرامگاه افزون بر مولای اسماعیل، مولای احمد الذهبی و عبدالرحمن بن هشام از دیگر پادشاهان دودمان علویان مراکش نیز به خاک سپرده شده‌اند.
دنباله‌ی نوشته

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش
کاخ مولای اسماعیل یا «قصبه‌ی مولای اسماعیل» یا «شهر شاهنشاهی» در شهر مکناس جای گرفته و دیواری با درازای بیش از ۷ کیلومتر به دور آن کشیده شده است. این کاخ در ۵۵ سال پادشاهی مولای اسماعیل ساخته شده است.
دنباله‌ی نوشته

شهر تاریخی مکناس - میراث مراکش

شهر تاریخی مکناس - میراث مراکش
شهر تاریخی مکناس یکی از چهار شهری‌ست که پایتخت پادشاهی مراکش از آغاز تاکنون بوده است. سه شهر دیگر فاس، مراکش و رباط هستند. واژه‌ی مکناس از نام تیره‌ای از بربرها یا آمازیغ‌ها به‌نام میکناسا یا مکناسه گرفته شده است.
دنباله‌ی نوشته

باغ دولت‌آباد - میراث ایران

باغ دولت‌آباد - میراث ایران
باغ دولت‌آباد در منطقه‌ی چهارمنار شهر یزد جای گرفته و ۷۰۰۰۰ متر مربع گستردگی دارد. این باغ به دو بخش مستطیلی عمود برهم بخش‌بندی شده است. مستطیل بزرگ‌تر ۱۱۶ در ۲۷۴ متر گستردگی دارد و بخش اندرونی نامیده می‌شود.
دنباله‌ی نوشته

باغ شاهزاده - میراث ایران

باغ شاهزاده - میراث ایران
باغ شاهزاده یا باغ شاهزاده‌ی ماهان یا باغ شازده‌ی ماهان، در ۲ کیلومتری شهر ماهان و در دامنه‌ی کوه‌های تیگران جای گرفته است. این باغ در دل کویر و به‌گونه‌ی مستطیلی ساخته شده و ۴۰۷ متر درازا و ۱۲۲ متر پهنا دارد.
دنباله‌ی نوشته

باغ فین - میراث ایران

باغ فین - میراث ایران
باغ فین به گستردگی ۲۳۰۰۰ متر مربع در منطقه‌ی فین کاشان و در میان دیوار، بارو و برج‌های استوانه‌ای جای گرفته است. ریشه‌ی نام فین ناشناخته است. برخی بر این باورند که واژه‌ی فین معرب پین و به‌معنای پایان در فارسی باستان بوده است.
دنباله‌ی نوشته