میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

نام سایت: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم Royal Domain of Drottningholm - گونه: فرهنگی - تاریخ ثبت: ۱۹۹۱ - شماره‌ی ثبت: ۵۵۹ - جایگاه: شهر دروتنینگهلم، جزیره‌ی لوان، شهرستان استکهلم، سوئد - گستره: ۱۶۲/۴۲۹ هکتار - ساخت: ۱۶۶۲ - سده‌ی ۱۸
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

نام: موزه‌ی دار الجامعی Dar Jamai Museum (بخشی از شهر تاریخی مکناس، یک میراث جهانی یونسکو) - جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس، مراکش - ساخت: ۱۸۸۲ - به فرمان: مختار بن عربی الجامعی وزیر حسن یکم پادشاه دودمان علوی مراکش
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

نام: کاخ مولای اسماعیل Palace of Moulay Ismail (بخشی از شهر تاریخی مکناس، یک میراث جهانی یونسکو) - جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس، مراکش - ساخت: ۱۶۷۲ - ۱۷۲۷ - به فرمان: مولای اسماعیل بن شریف پادشاه دودمان علوی مراکش
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

نام: شهر مکناس Meknes City (بخشی از شهر تاریخی مکناس، یک میراث جهانی یونسکو) - جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس، مراکش - ساخت: ۱۶۷۲ - ۱۷۲۷ - به فرمان: مولای اسماعیل بن شریف پادشاه دودمان علوی مراکش
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

نام سایت: شوکلند و منطقه‌های پیرامون آن Schokland and Surroundings - گونه: فرهنگی - تاریخ ثبت: ۱۹۹۵ - شماره‌ی ثبت: ۷۳۹ - جایگاه: شهرستان نورداوست‌پلدر، استان فلیوولاند، هلند - گستره: ۱۳۰۶ هکتار - ساخت: سده‌ی ۱۵
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

نام: باغ دولت‌آباد Dolatabad Garden (بخشی از باغ ایرانی، یک میراث جهانی یونسکو) - جایگاه: شهر یزد، استان یزد، ایران - گستره: ۶/۴ هکتار - ساخت: ۱۷۴۷ - به فرمان: علی رضائیان صباغ، نامور به خان بزرگ - شیوه‌ی معماری: باغ ایرانی
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

نام: باغ شاهزاده Shahzadeh Garden (بخشی از باغ ایرانی، یک میراث جهانی یونسکو) - جایگاه: شهر کرمان، استان کرمان، ایران - گستره: ۵/۵ هکتار - ساخت: ۱۸۹۷، ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ - به فرمان: محمدحسن خان سردار ایروانی و عبدالحمید میرزا ناصرالدوله فرمانداران کرمان
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

نام: باغ فین Fin Garden (بخشی از باغ ایرانی، یک میراث جهانی یونسکو) - جایگاه: شهر کاشان، استان اصفهان، ایران - گستره: ۷/۶ هکتار - ساخت: ۱۵۹۰ - به فرمان: شاه عباس یکم صفوی - معمار: غیاث‌الدین جمشید کاشانی یا شیخ بهایی
دنباله‌ی نوشته