​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

نام: باغ شاهزاده Shahzadeh Garden (بخشی از باغ ایرانی، یک میراث جهانی یونسکو) - جایگاه: شهر کرمان، استان کرمان، ایران - گستره: ۵/۵ هکتار - ساخت: ۱۸۹۷، ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ - به فرمان: محمدحسن خان سردار ایروانی و عبدالحمید میرزا ناصرالدوله فرمانداران کرمان
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

نام: باغ فین Fin Garden (بخشی از باغ ایرانی، یک میراث جهانی یونسکو) - جایگاه: شهر کاشان، استان اصفهان، ایران - گستره: ۷/۶ هکتار - ساخت: ۱۵۹۰ - به فرمان: شاه عباس یکم صفوی - معمار: غیاث‌الدین جمشید کاشانی یا شیخ بهایی
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: دریاچه‌ی بایکال

نام سایت: دریاچه‌ی بایکال Lake Baikal - گونه: طبیعی - تاریخ ثبت: ۱۹۹۶ - شماره‌ی ثبت: ۷۵۴ - جایگاه: جنوب منطقه‌ی سیبری، استان ایرکوتسک و جمهوری بوریاتیا، روسیه - شمار جزیره‌ها: ۲۷ (همچون جزیره‌ی اولخون به گستردگی ۷۳۰ کیلومتر مربع)
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته

نام سایت: جایگاه مقدس بوم جسوس دو مونته در براگا Sanctuary of Bom Jesus do Monte in Braga - گونه: فرهنگی - تاریخ ثبت: ۲۰۱۹ - شماره‌ی ثبت: ۱۵۹۰ - جایگاه: شهر براگا، استان مینیو، پرتغال - گستره: ۲۶ هکتار
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن

نام سایت: ناحیه‌ی تاریخی کِبِک کهن Historic District of Old Quebec - گونه: فرهنگی - تاریخ ثبت: ۱۹۸۵ - شماره‌ی ثبت: ۳۰۰ - جایگاه: شهر کبک، استان کبک، کانادا - گستره: ۱۳۵ هکتار - ساخت: ۱۶۰۸ - سده‌ی ۱۹
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: آلکازار کاخ پادشاهان مسیحی

نام: آلکازار کاخ پادشاهان مسیحی Alcazar de los Reyes Cristianos - (بخشی از مرکز تاریخی کوردوبا، یک میراث جهانی یونسکو) - جایگاه: شهر کوردوبا، استان کوردوبا، منطقه‌ی اَندَلُس، اسپانیا - ساخت: ۱۳۲۸
دنباله‌ی نوشته

میراث جهانی یونسکو: دژ دل مونته

نام سایت: دژ دِل مونته Castel del Monte - گونه: فرهنگی - تاریخ ثبت: ۱۹۹۶ - شماره‌ی ثبت: ۳۹۸ - جایگاه: شهر آندریا، استان بارلتا-آندریا-ترانی، ناحیه‌ی پولیا، ایتالیا - گستره: ۳/۱ هکتار - ساخت: ۱۲۴۰ - ۱۲۵۰
دنباله‌ی نوشته