​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

سرخ‌پوستان و طبیعت

سرخ‌پوستان و طبیعت

بخشی از ادراکات سرخپوستان از طبیعت:
ما جزئى از طبیعت هستیم نه رئیس آن.
ما هیچ‌گاه گیاهى را با ریشه از خاک نمى‌کنیم.
ما موقع ساختن خانه، خاک را زیاد جا به جا نمى‌کنیم.
ما در فصل بهار، آرام روى زمین قدم برمى‌داریم چون مادر طبیعت باردار است.
ما هرگز به درختان آسیب نمى‌رسانیم.
ما فقط درختان پیر و خشک را قطع مى‌کنیم و قبل از قطع کردن، براى آرامش روحش دعا مى‌کنیم.
حتى حیواناتى که براى مایحتاج غذایى در حد نیاز از آن‌ها استفاده مى‌کنیم را نیز با اجازه و دعا براى آرامش روحش او را از چرخه‌ى هستى جدا می‌کنیم.
و به اندازه‌ى مصرف‌مان درخت مى‌بریم و گوشت تهیه مى‌کنیم.
هرگز هیزم‌ها را اسراف نمى‌کنیم.
اگر حتى یک درخت جوان و سرسبز را قطع کنیم، همه‌ى درختان دیگر جنگل، اشک مى‌ریزند.
و اشک آن‌ها در دل ما نفوذ می‌کند و وجودمان را مجروح می‌کند و قلب‌مان آرام آرام تاریک می‌شود.
خاک، مادر ما و آسمان، پدر ماست.
باران عاشقانه‌ترین سرود هستی است.
طبیعت روح دارد و مهربانی را می‌فهمد.
ما جزئی از طبیعت هستیم نه رئیس آن.
بن‌مایه: سبز باشیم (http://sabzbashim.ir)

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده