سخنان و جمله‌های آموزنده‌ی ابن سینا

سخنان و جمله‌های آموزنده‌ی ابن سینا

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از سخنان و جمله‌های آموزنده‌ی ابن سینا، فیلسوف و پزشک ایرانی (۳۵۹ - ۴۱۶ خورشیدی) را می‌خوانید.
«یک پزشک ناشی، معاون مرگ است.»
«بعضی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگان‌اند که فرصت مراجعه به‌عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به‌دست بیاورند حاضر نیستند که اشتباهات و لغزش‌های آنان را اصلاح و جبران نمایند.»
«تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه‌ی خامی و بی‌مایگی است و همیشه به‌زیان حقیقت تمام می‌شود.»
«کسی که به تمرینات بدنی می‌پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.»
«تمام علوم گذشته و سنت باید نقد شوند. در صورتی‌که از دم تیز نقد به سلامت خارج شد آن وقت قابل پذیرش است.»
«تعجب می‌کنم کسی ماست بخورد و بمیرد.»
«نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.»
«اگر می‌دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می‌کنید، می‌دانستید.»
«هر که دنیا خواهد، دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.»
«اگر توانایی دانشمندان ایران از جهان دانش گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمی‌ماند.»
«نیکبخت‌ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.»
«انسان، هر زمان از پیشامدِ آینده، درباره‌ی خود اندیشید و از آن، بیم و هراس در خاطرش نِشاند، آن خطر، زودتر او را تعقیب می‌کند.»
«هر کس عادت کند که بدون دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج است.»
«اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.»
«به قومی مبتلا شده‌ایم که فکر می‌کنند که خدا جز آنها، کس دیگری را هدایت نکرده است.»
«تجربه بالاتر از علم است.»
«چیزی که دانش می‌آراید راستی است.»
«مردم جهان دو دسته هستند. هوشمندان بی‌دین و دین‌داران بدون هوشمندی.»
«من در بین موجودات از گاو خیلی می‌ترسم. زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد.»
«موسیقی، صدای خداست.»
«هیچ چیز بر صحت انسان بیشتر از آن صدمه  نمی‌زند که غذا بر روی غذا تناول نماید.»
«هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.»
«هر چیزی کمش دارو است، متوسطش غذا است و زیادش سم است، حتی محبت کردن.»
«سه اصل را اگر مراعات کنید، آسايش بر شما فزون خواهد شد. به وقت خوشحالى قول ندهید، به وقت خشم پاسخ ندهید و در هنگام غم تصمیم نگیرید.»
«دل گر چه درین بادیه بسیار شتافت - یک موی ندانست ولی موی شکافت - اندر دل من هزار خورشید بتافت - آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت.»

 

زندگینامه‌ی ابن سینا فیلسوف و پزشک ایرانی

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده