نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ل

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ل

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ل» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
لِئونارد - فرنگی - leonard - مانند شیر
لابان - عربی، عبری - laban - لین، سفید، نام پدر راحیل همسر حضرت یعقوب (ع)
لاچین - ترکی - lačin - شاهین شکاری، نام پدر امیر خسرو دهلوی
لَبیب - عربی - labib - عاقل، خردمند
لِسان‌الدین - عربی - lesanoddin - زبان گویای دین
لُطف‌الدین - عربی - lotfoddin - لطف دین، هدیه‌ی دین
لُطف‌الله - عربی - lotfollah - مهربانی و لطف خدا، بخشش پروردگار
لُطف‌عَلی - عربی - lotfali - لطف و هدیه‌ی امام علی (ع)، آن‌که دارای لطف و مهربانی‌ای چون لطف و مهربانی امام علی (ع) است.
لَطیف - عربی - latif - نرم و خوشایند
لُقمان - عربی - loqman - نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان حضرت داوود (ع) زندگی می‌کرده است، نام سوره‌ای در قرآن کریم
لُنبَک - فارسی - lonbak - از شخصیت‌های شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
لَواده - فارسی - lavade - از شخصیت‌های شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کِی‌خسرو پادشاه کیانی
لوکاس - ارمنی - lukas - نام یکی از حواریون حضرت عیسی (ع) و یکی از چهار راوی انجیل
لَهاک - فارسی - lahak - از شخصیت‌های شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
لُهراسب - اوستایی - lohrasb - صاحب اسب تندرو، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کِی‌قباد پادشاه کیانی
لیث - عربی - la(e)ys - سخت، شدید، شیر، اسد، دلیر و شجاع، نام پدر یعقوب پادشاه صفاری

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده