نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ل

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ل

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ل» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
لِئونارد - فرنگی - leonārd - مانند شیر
لابان - عربی، عبری - lābān - لین، سفید، نام پدر راحیل همسر حضرت یعقوب
لاچین - ترکی - lāčin - شاهین شکاری، نام پدر امیر خسرو دهلوی
لَبیب - عربی - labib - عاقل، خردمند
لِسان‌الدین - عربی - lesānoddin - زبان گویای دین
لُطف‌الدین - عربی - lotfoddin - لطف دین، هدیه‌ی دین
لُطف‌الله - عربی - lotfollāh - مهربانی و لطف خدا، بخشش پروردگار
لُطف‌عَلی - عربی - lotfali - لطف و هدیه‌ی امام علی، آن‌که دارای لطف و مهربانی‌ای چون لطف و مهربانی امام علی است.
لَطیف - عربی - latif - نرم و خوشایند
لُقمان - عربی - loqmān - نام مردی حکیم که بنا به روایت اسلامی حبشی بوده و در زمان حضرت داوود زندگی می‌کرده است، نام سوره‌ای در قرآن کریم
لُنبَک - فارسی - lonbak - از شخصیت‌های شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
لَواده - فارسی - lavāde - از شخصیت‌های شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کِی‌خسرو پادشاه کیانی
لوکاس - ارمنی - lukās - نام یکی از حواریون حضرت عیسی و یکی از چهار راوی انجیل
لَهاک - فارسی - lahāk - از شخصیت‌های شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
لُهراسب - اوستایی - lohrāsb - صاحب اسب تندرو، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کِی‌قباد پادشاه کیانی
لیث - عربی - la(e)ys - سخت، شدید، شیر، اسد، دلیر و شجاع، نام پدر یعقوب پادشاه صفاری

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده