نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف غ

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف غ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف غ» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
غاتفَر - فارسی - qatfar - از شخصیت‌های تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی، نیز نام شهری در آسیای میانه
غاثِر - عبری - qaser - نام پسر ارم نوه‌ی حضرت نوح (ع)
غازان - مغولی - qazan - قازان، پادشاه مغولی ایران
غازی - عربی - qazi - جنگجوی مذهبی، آن‌که به جهت ثواب با اعدای دین پیکار کند، عنوان چند تن از پادشاهان و افراد تاریخی
غالِب - عربی - qaleb - چیره، نام شاعر سده‌ی سیزدهم، غالب دهلوی
غانِم - عربی - qanem - غنیمت گرفته و بهره‌مند
غَدیر - عربی - qadir - آبگیر، تالاب، نام آبگیری میان مکه و مدینه که در آن‌جا حضرت محمد (ص)، امام علی (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.
غَضَنفَر - عربی - qazanfar - شیر بیشه
غَفار - عربی - qaffar - آمرزنده و بخشاینده، از نام‌های خداوند
غَفور - عربی - qafur - آمرزنده‌ی گناهان، از نام‌های خداوند
غُلام - عربی - qolam - ارادتمند و فرمانبردار
غُلام‌حَسَن - عربی - qolamhasan - ارادتمند امام حسن (ع)
غُلام‌حُسین - عربی - qolamhoseyn - ارادتمند امام حسین (ع)
غُلام‌رِضا - عربی - qolamreza - ارادتمند امام رضا (ع)
غُلام‌عَلی - فارسی - qolamali - ارادتمند امام علی (ع)
غَنی - عربی - qani - ثروتمند، بی‌نیاز، از نام‌های خداوند
غِیاث - عربی - qiyas - فریادرس، از نام‌های خداوند
غیاث‌الدین - عربی - qiyasoddin - پناه و یاور دین و آیین

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده