نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف غ

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف غ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف غ» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
غاتفَر - فارسی - qātfar - از شخصیت‌های تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی، نیز نام شهری در آسیای میانه
غاثِر - عبری - qāser - نام پسر ارم نوه‌ی حضرت نوح
غازان - مغولی - qāzān - قازان، پادشاه مغولی ایران
غازی - عربی - qāzi - جنگجوی مذهبی، آن‌که به جهت ثواب با اعدای دین پیکار کند، عنوان چند تن از پادشاهان و افراد تاریخی
غالِب - عربی - qāleb - چیره، نام شاعر سده‌ی سیزدهم، غالب دهلوی
غانِم - عربی - qānem - غنیمت گرفته و بهره‌مند
غَدیر - عربی - qadir - آبگیر، تالاب، نام آبگیری میان مکه و مدینه که در آن‌جا حضرت محمد، امام علی را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.
غَضَنفَر - عربی - qazanfar - شیر بیشه
غَفار - عربی - qaffār - آمرزنده و بخشاینده، از نام‌های خداوند
غَفور - عربی - qafur - آمرزنده‌ی گناهان، از نام‌های خداوند
غُلام - عربی - qolām - ارادتمند و فرمانبردار
غُلام‌حَسَن - عربی - qolāmhasan - ارادتمند امام حسن
غُلام‌حُسین - عربی - qolāmhoseyn - ارادتمند امام حسین
غُلام‌رِضا - عربی - qolāmrezā - ارادتمند امام رضا
غُلام‌عَلی - فارسی - qolāmali - ارادتمند امام علی
غَنی - عربی - qani - ثروتمند، بی‌نیاز، از نام‌های خداوند
غِیاث - عربی - qiyās - فریادرس، از نام‌های خداوند
غیاث‌الدین - عربی - qiyāsoddin - پناه و یاور دین و آیین

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده