نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ظ

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ظ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ظ» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ظافِر - عربی - zāfer - ظفر یابنده، پیروزی یابنده
ظاهِر - عربی - zāher - آشکار، نمایان
ظَبی - عربی - zabi - آهو
ظَریف - عربی - zarif - نرم و نازک، زیبا، خوش طبع
ظَفَر - عربی - zafar - پیروزی، نصرت
ظَفَرداد - عربی، فارسی - zafardād - ظفر (عربی) + داد (فارسی)، نتیجه و حاصل
ظَفیر - عربی - zafir - فاتح همیشگی
ظُهور - عربی - zohur - پدیدار شدن، آشکار شدن
ظَهیر - عربی - zahir - پشتیبان، یاور
ظَهیرالدین - عربی - zahiroddin - یار و یاور دین، پشتیبان دین، نام شاعر نامدار ایرانی سده‌ی ششم، ظهیرالدین فاریابی

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده