نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ض

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ض

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ض» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ضُحا - عربی - zoha - زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه، آفتاب، خورشید، سوره نود و سوم قرآن کریم
ضَحاک - عربی - zahhak - بسیار خنده‌کننده، از شخصیت‌های ستمگر شاهنامه، ایرانیان از گذاشتن این نام روی پسران پرهیز می‌کنند.

ضَرغام - عربی - zarqam - شیر درنده، پهلوان، دلاور
ضیا - عربی - ziya - نور، روشنی
ضیاء‌الحق - عربی - ziyaolhaq - روشنایی و نور حق
ضیاءالدین - عربی - ziyaoddin - روشنایی دین، فروغ دین
ضِیغَم - عربی - zeyqam - شیر بیشه‌زار، کنایه از فرد شجاع و دلیر

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده