​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ض

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ض

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ضَحاک - عربی - zahhak - بسیار خنده‌کننده، از شخصیت‌های ستمگر شاهنامه، ایرانیان از گذاشتن این نام روی پسران پرهیز می‌کنند.
ضَرغام - عربی - zarqam - شیر درنده، پهلوان، دلاور
ضیا - عربی - ziya - نور، روشنی
ضیاء‌الحق - عربی - ziyaolhaq - روشنایی و نور حق
ضیاءالدین - عربی - ziyaoddin - روشنایی دین، فروغ دین
ضِیغَم - عربی - zeyqam - شیر بیشه‌زار، کنایه از فرد شجاع و دلیر

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده