نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ژ

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ژ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ژ» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ژائیر - عبری - žair - کسی که خداوند او را نورانی کرده است، نام مردی یهودی که از حضرت عیسی (ع) درخواست شفای دختر خود را کرد.
ژافه - فارسی - žafe - نام یکی از پسران حضرت نوح (ع)
ژاک - فرنگی - žak - ریشه‌کن‌کننده
ژاماسب - فارسی - žamasb - جاماسب
ژُرژ - فرنگی - žorž - مال اندوز
ژَم - فارسی - žam - نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی
ژِنُوا - کردی - ženova - شنوا
ژوبین - فارسی - žobin - زوبین، گونه‌ای نیزه‌ی کوچک با سر دو شاخه و تیز
ژوپیتِر - فرنگی - župiter - زئوس
ژوپین - فارسی - župin - ژوبین
ژورَک - فارسی - žurak - پرنده‌ای سرخ رنگ به اندازه‌ی گنجشک
ژورِگ - کردی - žureg - سرافرازی
ژوزِف - فرنگی - žozef - یوسف
ژیار - کردی - žiyar - شهرنشینی، تمدن، زندگی شهری
ژیان - فارسی - žiyan - خشمناک، بی‌باک و شجاع
ژیگِس - فارسی - žiges - نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
ژیلوان - کردی - žilvan - ژیل (آتش) + وان (پسوند نگهبانی)، نگهبان آتش
ژیوار - کردی - živar - زندگی

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده