نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ذ

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ذ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ذ» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ذاکِر - عربی - zāker - یادکننده، یادکننده‌ی خداوند
ذَبیح - عربی - zabih - قربانی (بیشتر در راه خدا)
ذَبیح‌الله - عربی - zabihollāh - آن‌که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند، لقب حضرت اسماعیل‌
ذَکا - عربی - zakā - خورشید، آفتاب، هوشمندی، زیرکی
ذِکرالله - عربی - zekrollāh - یاد خدا، ذکر خدا
ذِکری - عربی - zekrā - یاد، یادگار، یادبود، خاطره
ذَکی - عربی - zaki - زیرک و باهوش
ذو - عربی - zu - صاحب، خداوند
ذوالفَقار - عربی - zu(o)lfaqār - دارای فقرات، نام شمشیر امام علی
ذوالقَدر - عربی - zu(o)lqadr - دارای ارزش و بها
ذوالقَرنین - عربی - zu(o)lqarna(e)yn - صاحب دو شاخ که از سویی نشانه‌ی نیرومندی است و از سوی دیگر به مفهوم دو گوشه‌ی جهان می‌باشد.
ذوالکِفل - عربی - zu(o)lkefl - دارای بهره و اجر، گلیم، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
ذوالنور - عربی - zu(o)nnur - صاحب نور، نورانی
ذوالنون - عربی - zu(o)nnun - صاحب ماهی، همدم ماهی، لقب حضرت یونس
ذَهین - عربی - zahin - زیرک

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده