نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف چ

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف چ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف چ» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
چابُک - فارسی - čābok - چالاک، زیبا و ظریف، زیباروی
چالاک - فارسی - čālāk - چابک، دارای سرعت و مهارت در عمل
چاووش - ترکی - čāvuš - آن‌که پیشاپیش زائران حرکت می‌کند و با صدای بلند اشعار مذهبی می‌خواند.
چاولان - ترکی - čāvlān - آبشار
چاوه - کردی - čāveh - عزیز
چاویار - کردی - čāvyār - ناظر، نگهبان
چِترافرانا - فارسی - četrāfrenā - پشتیبان فرزندان یا دودمان، نام دوازدهمین پادشاه ماد
چِراغ‌عَلی - فارسی، عربی - čerāqali - چراغ (فارسی) + علی (عربی)، روشنایی‌ای که از امام علی تابد.
چَکاد - فارسی - čakād - بالای کوه، قله
چَمران - اوستایی - čamrān - نام پارسایی در یشت سیزدهم اوستا
چِنگِش - فارسی - čengeš - از شخصیت‌های شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه خاقان چین
چَنگیز - مغولی - čangiz - قوی، محکم، نام پادشاه نامدار مغول
چوبدار - فارسی - čubdār - نگهبان پادشاهان، کسی که کارش خرید و فروش گوسفند است.
چوبینه - فارسی - čubine - نام گونه‌ای پرنده، چوبین، منسوب به چوب، لقب بهرام سردار هرمز ساسانی
چِهربَرزین - فارسی - čehrbo(a)rzin - دارنده‌ی نژاد برتر، دارای سیمایی چون آتش
چیا - کردی - čiyā - کوهستان، کوه، تپه
چیاکو - کردی - čiyāko - کوه کوچک
چیاوا - کردی - čiyāvā - نگهبان کوه

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده