نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف چ

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف چ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف چ» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
چابُک - فارسی - čabok - چالاک، زیبا و ظریف، زیباروی
چالاک - فارسی - čalak - چابک، دارای سرعت و مهارت در عمل
چاووش - ترکی - čavuš - ن‌که پیشاپیش زائران حرکت می‌کند و با صدای بلند اشعار مذهبی می‌خواند.
چِترافرانا - فارسی - četrafrena - پشتیبان فرزندان یا دودمان، نام دوازدهمین پادشاه ماد
چِراغ‌عَلی - فارسی، عربی - čeraqali - چراغ (فارسی) + علی (عربی)، روشنایی‌ای که از امام علی‌ (ع) تابد.
چَکاد - فارسی - čakad - بالای کوه، قله
چَمران - اوستایی - čamran - نام پارسایی در یشت سیزدهم اوستا
چِنگِش - فارسی - čengeš - از شخصیت‌های شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه خاقان چین
چَنگیز - مغولی - čangiz - قوی، محکم، نام پادشاه نامدار مغول
چوبدار - فارسی - čubdar - نگهبان پادشاهان، کسی که کارش خرید و فروش گوسفند است.
چوبینه - فارسی - čubine - نام گونه‌ای پرنده، چوبین، منسوب به چوب، لقب بهرام سردار هرمز ساسانی
چِهربَرزین - فارسی - čehrbo(a)rzin - دارنده‌ی نژاد برتر، دارای سیمایی چون آتش
چیا - کردی - čiya - کوهستان، کوه، تپه
چیاکو - کردی - čiyako - کوه کوچک

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده