​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ث

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ث

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ثابِت - عربی - sabet - پابرجا، استوار
ثاقِب - عربی - saqeb - روشن، فروزان، نافذ
ثامِر - عربی - samer - میوه‌دهنده، ثمردهنده
ثَناء‌الله - عربی - sanaollah - ثنای خدا
ثَواب - عربی - savab - پاداش طاعت

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده