نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ث

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ث

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ث» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ثابِت - عربی - sābet - پابرجا، استوار
ثاقِب - عربی - sāqeb - روشن، فروزان، نافذ
ثامِر - عربی - sāmer - میوه‌دهنده، ثمردهنده
ثامِن - عربی - sāmen - (در گذشته) هشتم، هشتمين
ثَناء‌الله - عربی - sanāollāh - ثنای خدا
ثَواب - عربی - savāb - پاداش طاعت

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده