نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ت

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ت

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ت» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
تئودور - فرنگی - teodor - تئودور یکم بنیان‌گذار امپراتوری بیزانس فیقیه
تابال - فارسی - tabal - نام فرمانداری ایرانی در زمان کورش پادشاه هخامنشی
تاج‌الدین - عربی - tajoddin - تاج دین، افتخار دین
تاج‌بَخش - فارسی - tajbaxš - بخشنده‌ی تاج پادشاهی، رساننده‌ی کسی به پادشاهی، از لقب‌های رستم پهلوان شاهنامه
تاجدار - فارسی - tajdar - صاحب تاج، پادشاه
تادِئوس - ارمنی - tadeus - دانا
تارُخ - عبری - tarox - نام پدر حضرت ابراهیم (ع)
تایماز - ترکی - taymaz - استوار، پابرجا
تَباک - فارسی - tabak - از شخصیت‌های شاهنامه، شهزاده‌ی جهرم که پیرو اردشیر بابکان بود.
تَحسین - عربی - tahsin - ستودن و تمجید کردن، آفرین گفتن
تُخار - فارسی - toxar - نام چند تن از شخصیت‌های شاهنامه، نام پادشاه دهستان که بلخ و بامیان باشد و از مبارزان لشکر کِی‌خسرو بود.
تَخشا - فارسی - taxša - کوشا، ساعی
تُراب - عربی - torab - خاک، زمین
تُراب‌عَلی - عربی - torabali - خاک آستان امام علی (ع)
تَرخان - ترکی - tarxan - شریف، رییس قوم، در زمان پادشاهی مغول آن‌که خان به او امتیازهای ویژه‌ای مانند معافیت از مالیات می‌داده است.
تَرسا - فارسی - tarsa - ترسنده، راهب مسیحی
تَرفیع - عربی - tarfie - بالا بردن، ارتقا
تَرَقی - عربی - taraqqi - پیشرفت کردن، سرافرازی
تَژاو - فارسی - tažav - از شخصیت‌های شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسیاب تورانی
تَقی - عربی - taqi - پرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان (ع)
تَکاوَر - فارسی - takavar - دونده، تندرو
تَکَش - ترکی - ta(o)kaš - هسته‌ی انگور، نام یکی از پادشاهان خاندان خوارزمشاهیان
تَکین - ترکی - takin - خوش تیپ، زیبارو، از لقب‌های امیران ترک مانند سبکتکین، البتکین
تَکین - فارسی - takin - تگین، پهلوان، دلاور، نام یکی از پهلوانان ایران باستان
تَلیمان - فارسی - taliman - از شخصیت‌های شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی
تَمیم - عربی - tamim - دارای خلقت تمام
تَوان - فارسی - tavan - قدرت، توانایی، طاقت
تَوانا - فارسی - tavana - نیرومند، پرقدرت، دارا
تَوانگَر - فارسی - tavangar - توانا، ثروتمند
توحید - عربی - to(w)hid - یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی
تور - اوستایی، پهلوی - tur - تیره و تاریک، سرزمین توران، از شخصیت‌های شاهنامه، نام دومین فرزند فریدون پادشاه پیشدادی
تورا - ترکی - tura - سالار و فرمانده
تورال - ترکی - tural - جاوید، همیشه زنده، پهلوان
تورَج - پهلوی - turaj - نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی، همان گونه که توران منسوب به تور است ایران منسوب به تورج است.
تُوُرگ - فارسی - tovorg - نام گونه‌ای گیاه، نام نوه‌ی پسری جمشید شاه
تورَنگ - فارسی - turang - قرقاول
توس - فارسی - tus - طوس، از شخصیت‌های شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
توفان - فارسی - tufan - غران، تندباد، نام دوست وامق بود که با او گریخت.
توفیق - عربی - to(w)fiq - موفقیت، کامیابی
تَوَکُل - عربی - tavakkol - یقین داشتن به رحمت خداوند و امید به او
توما - یونانی - tuma - توماس، توأم، همراه، نام یکی از حواریون حضرت عیسی (ع)
توماج - ترکمنی - tumaj - تپل، چرم دباغی شده، چرمی رنگین و خوش‌بو
توماس - عبری - tumas - توما، توأم، همراه، نام یکی از حواریون حضرت عیسی‌ (ع)
تونی - فرنگی - toni  - مافوق ستایش
تَهم - فارسی - tahm - قوی، نیرومند
تَهماسب - فارسی - tahmasb - دارای اسب نیرومند، نام شاه تهماسب صفوی
تَهَمتَن - فارسی - tah(a)mtan - دارنده‌ی تن تنومند و نیرومند، قوی جثه، لقب رستم پهلوان شاهنامه
تَهمورِث - اوستایی - tahmures - نیرومند، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند
تیران - فارسی - tiran - منسوب به تیر، نام چند تن از پادشاهان خاندان اشکانی ارمنستان
تیرداد - فارسی - tirdad - زاده شده در تیر ماه، نام چند تن از پادشاهان ارمنستان، نام اشک دوم پادشاه اشکانی
تیروَند - فارسی - tirvand - منسوب به تیر
تیگران - ارمنی - tigran - نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی، تیگران ملقب به کبیر، پادشاه ارمنستان و داماد مهرداد ششم
تِیمور - ترکی، مغولی - ta(e)ymur - آهن، فولاد، نام بنیان‌گذار خاندان تیموریان
تِیمورتاش - ترکی ta(e)ymurtaš - پولادین، نام یکی از طوایف ترک
تینار - مازندرانی - tinar - یکه و تنها

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده