نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف و

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف و

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های دخترانه با «حرف و» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
وارتوش - ارمنی - vārtuš - گل سرخ ظریف
واله - عربی - vāleh - عاشق بی‌قرار، شیفته و مفتون
والیه - عربی - vāliye - مؤنث والی، (در قدیم) حاکم، پادشاه
وانوش - ارمنی - vānuš - دریاچه‌ی وان، از سمبل‌های تاریخ ارامنه
وانیا - عبری - vāniyā - هدیه‌ی با شکوه خداوند
وانیا - عربی - vāniyā - ملایم، آهسته (نسیم)
وَجیه - عربی - vājih - زیبا، خوشگل، دارای قدر و منزلت نزد مردم
وَجیهه - عربی - vājihe - مؤنث وجیه، زیبا، مورد توجه
وَحیده - عربی - vāhide - مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی‌نظیر
وَرتا - آرامی - vartā - گل، هم‌ریشه با ورد عربی است.
وَرتاج - فارسی - vartāj - گل آفتابگردان، گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد.
وَردا - فارسی - vardā - گل، به ویژه گل سرخ را گویند.
وِرژینا - فرنگی - veržinā - پاک، باکره
وَرشانه - عربی - varšāne - قمری، پرنده‌ای که به فارسی آن را مرغ الاهی می‌گویند، کبوتر صحرایی
وَرقا - عربی - varqā - کبوتر، نام درختی کوچک و معروف
وُستا - اوستایی - vostā - اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان
وَسیمه - عربی - vasime - مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا
وُلگا - فرنگی - volgā - بلندترین رود اروپا
وَندا - اوستایی - vandā - ستایش‌کننده، نیایش‌کننده
وَندا - فارسی - vandā - خواهش و خواسته
وِنوس - فرنگی - venus - الهه‌ی زیبایی یونان، ستاره‌ی زهره
وَنوشه - مازندرانی - vanuše - گل بنفشه
ویان - کردی - viyān - دلربا، محبت، علاقه، عشق
ویانا - اوستایی، پهلوی - viyānā - فرزانگی، بخردی، دانایی
ویدا - پهلوی - vidā - یابنده، جوینده
ویدا - فارسی - vidā - پیدا، هویدا، ظاهر، آشکار
ویستا - اوستایی - vistā - یابنده، برخوردار
ویشکا - گیلکی - viškā - نام روستایی در نزدیکی رشت
ویکتوریا - فرنگی - viktoriyā - مؤنث ویکتور، پیروز
ویمالا - سانسکریت - vimālā - نهایت پاکی
ویولا - فرنگی - viyulā - نام گونه‌ای ساز زهی از خانواده‌ی ویولن
ویولِت - فرنگی - viyulet - بنفشه
وَیونا - فارسی - vayonā - ویو (در سانسکریت عروس و در اوستایی ازدواج کردن) + نا (پسوند نسبت)، منسوب به ویو، به مجاز عروس، نام روستایی در نزدیکی کاشان

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده