​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ق

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ق

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
قاهِره - عربی - qahere - مؤنث قاهر، مقهورکننده، نام پایتخت مصر
قُدسی - عربی، فارسی - qodsi - قدس (عربی) + ی (فارسی)، منسوب به قدس، ملکوتی
قُدسیه - عربی - qodsiy(y)e - قدسی
قَدَم‌خِیر - عربی - qadamxeyr - آن‌که دارای قدم مبارک است، خوش قدم
قَدیره - عربی - qadire - مؤنث قدیر، توانا
قَرَنفُل - یونانی - qaranfol - معرب از یونانی، گلی زینتی معمولاً به رنگ سرخ یا صورتی، گل میخک
قَشَنگ - فارسی -  qašang - زیبا، خوشگل
قَمَر - عربی - qamar - ماه، نام سوره‌ای در قرآن کریم
قَمَرالزَمان - عربی - qamarozzaman - آن‌که در زمان خود چون ماه می‌درخشد.
قَمَرالمُلوک - عربی - qamarolmoluk - آن‌که میان پادشاهان چون ماه می‌درخشد.
قَمَرتاج - عربی، فارسی - qamartaj - قمر (عربی) + تاج (فارسی)، تاج ماه
قَمَرسیما - عربی - qamarsima - آن‌که چهره‌ای نورانی و زیبا چون ماه دارد.
قَمَرناز - عربی، فارسی - qamarnaz - قمر (عربی) + ناز (فارسی)، زیبا چون ماه
قُمری - عربی - qomri - نام پرنده‌ای کوچک‌تر از کبوتر، یاکریم
قَیدافه - فارسی - qaydafe - از شخصیت‌های شاهنامه، نام زنی جهان‌جوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان اسکندر
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده