​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ظ

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ظ

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ظَبیه - عربی - zabiye - مؤنث ظبی، آهو
ظَریف - عربی - zarif - دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، نکته‌سنج و نکته‌دان
ظَریفه - عربی - zarife - مؤنث ظریف
ظَفَردُخت - عربی، فارسی - zafardoxt - ظفر (عربی، پیروزی) + دخت (فارسی، دختر)، دختر پیروز و موفق
ظَهیره - عربی - zahire - مؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده