نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ط

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ط

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های دخترانه با «حرف ط» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
طاوس - یونانی - tāvus - طاووس، پرنده‌ای با پرهای رنگارنگ، نام یکی از صورت‌های فلکی نیم‌کره‌ی جنوبی، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
طاهِره - عربی - tāhere - مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب حضرت فاطمه‌ی زهرا و لقب حضرت خدیجه
طَراوَت - عربی - tarāvat - تر و تازگی
طَرَب‌آرا - عربی، فارسی - tarabārā - طرب (عربی) + آرا (فارسی)، آراینده‌ی انجمن سرور و خوشحالی، گرم‌کننده‌ی مجلس بزم
طَرَب‌اَنگیز - عربی، فارسی - tarabangiz - طرب (عربی) + انگیز (فارسی)، مسرت‌بخش، شادی‌آور، نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانی
طَرلان - ترکی - tarlān - ترلان، نام گونه‌ای پرنده‌ی شکاری
طُره - عربی - torre - موی پیشانی، زلف
طُغاتُرکان - ترکی - toqātorkān - نام دختر الغ بیک گورکان
طَلا - عربی - talā - فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر
طَلاناز - عربی، فارسی - talānāz - طلا (عربی) + ناز (فارسی)، زیبا چون طلا
طَلایه - عربی - talāye - نشانه یا جلوه‌ی نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه‌ها نمایان شود.
طَلعَت - عربی - taleat - چهره، روی
طُلوع - عربی - tolue - برآمدن خورشید و مانند آن
طَلیعه - عربی - taliee - طلایه
طَناز - عربی - tannāz - بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده، ویژگی زن یا دختری که ظاهری زیبا و حرکات و رفتاری دلنشین و همراه با ناز و عشوه دارد.
طَنان - عربی - tannān - پر طنین، بلند آوازه، مشهور
طَنین - عربی - tanin - انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی
طوبی - عربی - tubā - خیر، شادی، سعادت، بهشت، نام درختی در بهشت
طوطی - فارسی - tuti - پرنده‌ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگل‌ها زندگی می‌کند.
طوعه - عربی - tuee - اطاعت، فرمانبرداری، نام زنی که مسلم بن عقیل به خانه‌ی او پناه برد.
طَهورا - عربی - tahurā - پاکیزه، پاک‌کننده، از واژه‌های قرآنی
طَیِبه - عربی - tayyebe - مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده