​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ض

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ض

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ضافیه - عربی - zafiye - مؤنث ضافی، کامل، تمام
ضامِره - عربی - zamere - مؤنث ضامر، کمر باریک، باریک اندام
ضُحی - عربی - zoha - صبح، چاشتگاه زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده است، تابش خورشید، نام سوره‌ای در قرآن کریم
ضَرغامه - عربی - zarqame - مؤنث ضرغام، شیر درنده، پهلوان، دلاور
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده