نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ض

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ض

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های دخترانه با «حرف ض» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ضافیه - عربی - zafiye - مؤنث ضافی، کامل، تمام
ضامِره - عربی - zamere - مؤنث ضامر، کمر باریک، باریک اندام
ضُحی - عربی - zoha - صبح، چاشتگاه زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده است، تابش خورشید، نام سوره‌ای در قرآن کریم
ضَرغامه - عربی - zarqame - مؤنث ضرغام، شیر درنده، پهلوان، دلاور

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده