نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ص

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ص

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های دخترانه با «حرف ص» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
صائِبه - عربی - sāebe - مؤنث صائب، راست و درست
صائِمه - عربی - sāeme - مؤنث صائم، آن‌که روزه می‌گیرد، روزه‌گیر
صاباح - ترکی - sābāh - فردا
صاباح‌گل - ترکی، فارسی - sābāhgol - گل فردا
صابِره - عربی - sābere - مؤنث صابر، شکیبا
صابِرین - عربی - sāberin - جمع صابر، بانوی صبور و شکیبا
صاحِبه - عربی - sāhebe - مؤنث صاحب، دارنده، مالک
صادِقه - عربی - sādeqe - مؤنث صادق، راستگو و درستکار
صافیه - عربی - sāfie - مؤنث صافی، خالص
صالِحه - عربی - sālehe - مؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی
صَبا - عربی - sabā - نسیم ملایمی که از سوی شمال شرق می‌وزد، پیام‌رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه‌ی موسیقی کهن
صَباح - عربی - sabāh - بامداد، صبح در مقابل مَسا، روز
صَباحَت - عربی - sabāhat - زیبایی، جمال
صُبح‌جَبین - عربی - sobhjabin - سپید چهره، سپید پیشانی
صُبح‌چِهر - عربی، فارسی - sobhčehr - صبح چهره، صبح (عربی) + چهره (فارسی)، آن‌که چهره‌ای سپید چون صبح دارد.
صُبح‌چِهره - عربی، فارسی - sobhčehre - صبح (عربی) + چهره (فارسی)، آن‌که چهره‌ای سپید چون صبح دارد.
صَبرا - عربی، فارسی - sabrā - صبر (بردباری در برابر سختی‌ها) + ا (پسوند نسبت)، شکیبایی، صبور و شکیبا
صَبری - عربی، فارسی - sabri - صبر + ی (پسوند نسبت)، صبور، شکیبا
صَبریه - عربی - sabriye - بردبار، شکیبا
صَبور - عربی - sabur - صبرکننده، شکیبا، از نام‌های خداوند
صَبورا - عربی، فارسی - saburā - صبور + ا (پسوند نسبت)، بردبار، صبور
صَبوره - عربی، فارسی - sabure - صبور + ه (پسوند نسبت)، صبور، شکیبا
صَبیحه - عربی - sabihe - مؤنث صبیح، زیبا و شاد
صَبیه - عربی - sabiyye - به گونه‌ای احترام‌آمیز به معنی دختر (فرزند)
صِحَت - عربی - sehhat - تندرستی، سلامت
صَحرا - عربی - sahrā - بیابان، میدان جنگ، دشت هموار
صِداقَت - عربی - se(a)dāqat - راستی و درستی
صَدر - عربی - sadr - طرف بالای مجلس، مهتر و رئیس، ستاره‌ی آلفا در صورت فلکی ذات الکرسی
صَدری - عربی، فارسی - sadri - صدر + ی (پسوند نسبت)، منسوب به صدر، گوشه‌ای در موسیقی ایرانی
صَدَف - عربی - sadaf - گونه‌ای جانور نرم‌تن که گذشتگان باور داشتند اگر قطره‌ی باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می‌شود.
صِدیقه - عربی - seddiqe - مؤنث صدیق، بسیار راستگو و درستکار، لقب حضرت فاطمه و لقب حضرت مریم
صُراحی - عربی - sorāhi - ظرف شیشه‌ای شراب، در تصوف مقام انس را گویند.
صُغری - عربی - soqrā - مؤنث اصغر، زن کوچک‌تر و هر شی‌ء مؤنث که کوچک باشد، نام فاطمه صغری دختر امام علی
صَفا - عربی - safā - یکرنگی، خلوص و صمیمیت
صَفورا - عبری - safurā - مصرف‌کننده‌ی اندوخته‌ها، خالی‌کننده‌ی ظروف، نام همسر حضرت موسی و دختر حضرت شعیب
صَفیا - عربی - safiyā - صفیه
صَفیه - عربی - safiye - مؤنث صفی، خالص و برگزیده، نام یکی از همسران حضرت محمد پیامبر اسلام
صَمیمه - عربی - samime - صمیمی، خالص، ناب، اصیل
صَنَم - عربی - sanam - بت، معشوق، دلبر
صِنوبَر - یونانی - se(a)no(w)bar - نام درختی همیشه سبز
صوفیا - عربی، فارسی - sufiyā - صوفی + ا (پسوند نسبت)، منسوب به صوفی، نوایی در موسیقی
صوفیه - عربی - sufiy(y)e - پیروان طریقه و مسلک تصوف
صونا - عربی، فارسی - so(w)nā - صون + ا (نسبت فارسی)، صیانت، خویشتن‌داری از گناه، پارسایی
صَهبا - عربی - sahbā - مؤنث اصهب، شرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده