نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ژ

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ژ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های دخترانه با «حرف ژ» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ژاسمَن - فرنگی - žasman - یاسمین، گل یاسمن یا یاسمین
ژاسَمین - فرنگی - žasamin - ژاسمن
ژاکلین - فرنگی - žaklin - مؤنث ژاک، ریشه‌کن‌کننده
ژالان - کردی - žalan - گیاهی زیبا و خودرو، گل ژاله
ژاله - فارسی - žale - شبنم، قطره‌ی باران
ژالین - ترکی - žalin - شعله‌ی آتش
ژامَک - فارسی - žamak - از نام‌های باستانی، آینه
ژانِت - فرنگی - žanet - مؤنث ژان، ناقوس
ژانین - فرنگی - žanin - نام دریاچه‌ای در یونان
ژِنیا - ارمنی - ženya - ژنیک
ژِنیک - ارمنی - ženik - با استعداد، نابغه
ژُوان - کردی - žovan - زمان، ملاقات، میعادگاه عاشق و معشوق
ژولیا - فرنگی - žuliya - زیبا، دلربا
ژیکان - کردی - žikan - ژیک (قطره‌ی باران) + ان (پسوند نسبت)، زیبا و آرامش‌بخش
ژیلا - فارسی - žila - تگرگ
ژینا - فرنگی - žina - باهوش، نابغه، ژنیک
ژینا - کردی - žina - زندگی‌بخش
ژینو - کردی - žinu - ژینا، زندگی‌بخش
ژیوار - کردی - živar - زندگی، نام کوهی در اورامان

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده