نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ژ

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ژ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های دخترانه با «حرف ژ» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ژاسمَن - فرنگی - žāsman - یاسمین، گل یاسمن یا یاسمین
ژاسَمین - فرنگی - žāsamin - ژاسمن
ژاکلین - فرنگی - žāklin - مؤنث ژاک، ریشه‌کن‌کننده
ژالان - کردی - žālān - گیاهی زیبا و خودرو، گل ژاله
ژاله - فارسی - žāle - شبنم، قطره‌ی باران
ژالین - ترکی - žālin - شعله‌ی آتش
ژامَک - فارسی - žāmak - از نام‌های باستانی، آینه
ژانِت - فرنگی - žānet - مؤنث ژان، ناقوس
ژانین - فرنگی - žānin - نام دریاچه‌ای در یونان
ژِنیا - ارمنی - ženyā - ژنیک
ژِنیک - ارمنی - ženik - با استعداد، نابغه
ژُوان - کردی - žovān - زمان، ملاقات، میعادگاه عاشق و معشوق
ژولیا - فرنگی - žuliyā - زیبا، دلربا
ژیکان - کردی - žikān - ژیک (قطره‌ی باران) + ان (پسوند نسبت)، زیبا و آرامش‌بخش
ژیلا - فارسی - žilā - تگرگ
ژینا - فرنگی - žinā - باهوش، نابغه، ژنیک
ژینا - کردی - žinā - زندگی‌بخش
ژینو - کردی - žinu - ژینا، زندگی‌بخش
ژیوار - کردی - živār - زندگی، نام کوهی در اورامان

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده