نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ذ

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ذ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های دخترانه با «حرف ذ» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ذاکِره - عربی - zakere - مؤنث ذاکر، ستایش‌کننده‌ی حق
ذائِقه - عربی - zaaeghe - چشنده

ذُریه - عربی - zorriye - فرزندان، نسل
ذَکیه - عربی - zakiye - مؤنث ذکی، تیزهوش، باهوش
ذَلفا - عربی - zalfa - دختر سفیدروی

ذَنوب - عربی - zanoob - نصیب و بهره

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده