نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ج

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ج

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های دخترانه با «حرف ج» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
جان‌اَفروز - فارسی - jānafruz - آسایش‌بخش جان
جانان - فارسی - jānān - محبوب، معشوق، زیباروی
جانانه - فارسی - jānāne - محبوب، معشوق
جان‌نَواز - فارسی - jānnavāz - آرامش‌دهنده‌ی جان، محبوب
جَریره - فارسی - jarire - از شخصیت‌های شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود
جَلاله - عربی - jalāle - مؤنث جلال، عظمت، شکوه
جِلوه - عربی - jelve - حالت دلپذیر در چیزی یا کسی، زیبایی، نمایان شدن، آشکار کردن
جَلیله - عربی - jalile - مؤنث جلیل، بزرگ، باشکوه
جُمانه - عربی - jomāne - یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ، نام دختر ابوطالب و خواهر امام علی
جَمیله - عربی - jamile - مؤنث جمیل، زیبا، زن زیبا
جِنان - عربی - jenān - بهشت، باغ‌ها
جَنَت - عربی - jannat - بهشت، باغ، فردوس
جَوانه - فارسی - javāne - تازه و نو، اندام نورس، فشرده و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد.
جَواهِر - عربی - javāher - جمع جوهر، هر یک از سنگ‌های گران‌بها
جوهَر - فارسی - jo(w)har - گوهر
جَهان - فارسی - jahān - کیهان، عالم، گیتی، دنیا
جَهان‌آرا - فارسی - jahānārā - زینت‌بخش و مایه‌ی زیبایی جهان
جَهان‌آفَرین - فارسی - jahānāfarin - آن‌که عالم را خلق کرده است، خدا
جَهان‌بانو - فارسی - jahānbānu - بانوی جهانیان، ملکه
جَهان‌تاب - فارسی - jahāntāb - روشنایی‌دهنده به جهان، روشن‌کننده‌ی عالم
جَهان‌خاتون - فارسی - jahānxātun - خاتون جهانیان، بانوی جهانیان
جَهان‌دُخت - فارسی - jahāndoxt - جهان (گیتی) + دخت (دختر)، دختر جهان
جَهان‌ماه - فارسی - jahānmāh - آن‌که در جهان چون ماه می‌درخشد، زیبا
جَهان‌ناز - فارسی - jahānnāz - آن‌که موجب فخر و مباهات جهان است.
جِیران - مغولی - jeyrān - آهو، معشوق، زیبا

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده