نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ج

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ج

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
جان‌اَفروز - فارسی - janafruz - آسایش‌بخش جان
جانان - فارسی - janan - محبوب، معشوق، زیباروی
جانانه - فارسی - janane - محبوب، معشوق
جان‌نَواز - فارسی - jannavaz - آرامش‌دهنده‌ی جان، محبوب
جَریره - فارسی - jarire - از شخصیت‌های شاهنامه، نام دختر پیران ویسه، همسر سیاوش و مادر فرود
جَلاله - عربی - jalale - مؤنث جلال، عظمت، شکوه
جِلوه - عربی - jelve - حالت دلپذیر در چیزی یا کسی، زیبایی، نمایان شدن، آشکار کردن
جَلیله - عربی - jalile - مؤنث جلیل، بزرگ، باشکوه
جُمانه - عربی - jomane - یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ، نام دختر ابوطالب و خواهر امام علی (ع)
جَمیله - عربی - jamile - مؤنث جمیل، زیبا، زن زیبا
جِنان - عربی - jenan - بهشت، باغ‌ها
جَنَت - عربی - jannat - بهشت، باغ، فردوس
جَوانه - فارسی - javane - تازه و نو، اندام نورس، فشرده و قابل رشدی در گیاه که در انتهای شاخه، کنار دمبرگ وجود دارد.
جَواهِر - عربی - javaher - جمع جوهر، هر یک از سنگ‌های گران‌بها
جوهَر - فارسی - jo(w)har - گوهر
جَهان - فارسی - jahan - کیهان، عالم، گیتی، دنیا
جَهان‌آرا - فارسی - jahanara - زینت‌بخش و مایه‌ی زیبایی جهان
جَهان‌آفَرین - فارسی - jahanafarin - آن‌که عالم را خلق کرده است، خدا
جَهان‌بانو - فارسی - jahanbanu - بانوی جهانیان، ملکه
جَهان‌تاب - فارسی - jahantab - روشنایی‌دهنده به جهان، روشن‌کننده‌ی عالم
جَهان‌خاتون - فارسی - jahanxatun - خاتون جهانیان، بانوی جهانیان
جَهان‌دُخت - فارسی - jahandoxt - جهان (گیتی) + دخت (دختر)، دختر جهان
جَهان‌ماه - فارسی - jahanmah - آن‌که در جهان چون ماه می‌درخشد، زیبا
جَهان‌ناز - فارسی - jahannaz - آن‌که موجب فخر و مباهات جهان است.
جِیران - مغولی - jeyran - آهو، معشوق، زیبا

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده