​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ث

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ث

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ثُرَیا - عربی - sorayya - پروین (ستاره)
ثَمَر - عربی - samar - ثمره، میوه، نتیجه، حاصل
ثَمَره - عربی - samare - میوه، حاصل، نتیجه
ثَمَن - عربی - saman - بها، قیمت
ثَمین - عربی - samin - گران‌بها، قیمتی
ثَمینا - عربی، فارسی - samina - ثمین (عربی) + ا (فارسی)، گران‌بها
ثَمینه - عربی - samine - گران‌بها، قیمتی، ارزشمند
ثَنا - عربی - sana - ستایش، دعا، شکر، سپاس
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده