میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

نام سایت: شهر تاریخی مکناس Historic City of Meknes
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۹۳
کشور: مراکش
گستره: ۳۷۰ کیلومتر مربع
ساخت: سده‌ی ۱۱ (شهرک نظامی)، سده‌ی ۱۷ (شهر)
به فرمان: پادشاهان دودمان مُرابِطان (سده‌ی ۱۱)، مولای اسماعیل بن شریف پادشاه دودمان علوی مراکش (سده‌ی ۱۷)
ویژگی: شهر مکناس پایتخت دودمان علوی مراکش، ساخته شده به فرمان مولای اسماعیل بن شریف، میان سال‌های ۱۶۷۲ تا ۱۷۲۷، دربرگیرنده‌ی بخش‌های تاریخی، برج و باروهای شهر، چندین دروازه، میدان، کاخ، مسجد، مدرسه و...
-----
نام: موزه‌ی دار الجامعی Dar Jamai Museum
(بخشی از شهر تاریخی مکناس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس، مراکش
ساخت: ۱۸۸۲
به فرمان: مختار بن عربی الجامعی وزیر حسن یکم پادشاه دودمان علوی مراکش
شیوه‌ی معماری: مراکشی
ویژگی: کاخ دار الجامعی و موزه‌ی کنونی دار الجامعی، دربرگیرنده‌ی حیاط، چندین اتاق با نقاشی‌ها، گچ‌بری‌ها، کاشی‌کاری‌ها، کنده‌کاری‌های روی چوب و...

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

میراث جهانی یونسکو: موزه‌ی دار الجامعی

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده