​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

نام سایت: شهر تاریخی مکناس Historic City of Meknes
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۹۳
کشور: مراکش
گستره: ۳۷۰ کیلومتر مربع
ساخت: سده‌ی ۱۱ (شهرک نظامی)، سده‌ی ۱۷ (شهر)
به فرمان: پادشاهان دودمان مُرابِطان (سده‌ی ۱۱)، مولای اسماعیل بن شریف پادشاه دودمان علوی مراکش (سده‌ی ۱۷)
ویژگی: شهر مکناس پایتخت دودمان علوی مراکش، ساخته شده به فرمان مولای اسماعیل بن شریف، میان سال‌های ۱۶۷۲ تا ۱۷۲۷، دربرگیرنده‌ی بخش‌های تاریخی، برج و باروهای شهر، چندین دروازه، میدان، کاخ، مسجد، مدرسه و...
-----
نام: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس Bou Inania Madrasa, Meknes
(بخشی از شهر تاریخی مکناس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس، مراکش
ساخت: ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶
به فرمان: ابوالحسن علی بن عثمان پادشاه دودمان مرینیان مراکش
شیوه‌ی معماری: مرینیان، مراکشی و اسلامی
ویژگی: مدرسه‌ی ابو عنان به گستردگی ۳۱۵ متر مربع، دربرگیرنده‌ی چند حیاط، ۶۵ اتاق در ۲ طبقه و...

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

میراث جهانی یونسکو: مدرسه‌ی ابو عنان، مکناس

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده