میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

نام سایت: شهر تاریخی مکناس Historic City of Meknes
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۹۳
کشور: مراکش
گستره: ۳۷۰ کیلومتر مربع
ساخت: سده‌ی ۱۱ (شهرک نظامی)، سده‌ی ۱۷ (شهر)
به فرمان: پادشاهان دودمان مُرابِطان (سده‌ی ۱۱)، مولای اسماعیل بن شریف پادشاه دودمان علوی مراکش (سده‌ی ۱۷)
ویژگی: شهر مکناس پایتخت دودمان علوی مراکش، ساخته شده به فرمان مولای اسماعیل بن شریف، میان سال‌های ۱۶۷۲ تا ۱۷۲۷، دربرگیرنده‌ی بخش‌های تاریخی، برج و باروهای شهر، چندین دروازه، میدان، کاخ، مسجد، مدرسه و...
-----
نام: آرامگاه مولای اسماعیل Mausoleum of Moulay Ismail
(بخشی از شهر تاریخی مکناس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس، مراکش
ساخت: ۱۷۰۳ و ۱۷۲۷ - ۱۷۲۹
به فرمان: مولای اسماعیل بن شریف پادشاه دودمان علوی مراکش
شیوه‌ی معماری: مراکشی، موریش و اسلامی
ویژگی: دربرگیرنده‌ی آرامگاه‌های مولای اسماعیل، ابوالعباس احمد بن اسماعیل و عبدالرحمن بن هشام پادشاهان مراکش، همچنین چندین اتاق، حیاط، تاق نعل اسبی و...

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: آرامگاه مولای اسماعیل

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده