میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

نام سایت: شهر تاریخی مکناس Historic City of Meknes
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۹۳
کشور: مراکش
گستره: ۳۷۰ کیلومتر مربع
ساخت: سده‌ی ۱۱ (شهرک نظامی)، سده‌ی ۱۷ (شهر)
به فرمان: پادشاهان دودمان مُرابِطان (سده‌ی ۱۱)، مولای اسماعیل بن شریف پادشاه دودمان علوی مراکش (سده‌ی ۱۷)
ویژگی: شهر مکناس پایتخت دودمان علوی مراکش، ساخته شده به فرمان مولای اسماعیل بن شریف، میان سال‌های ۱۶۷۲ تا ۱۷۲۷، دربرگیرنده‌ی بخش‌های تاریخی، برج و باروهای شهر، چندین دروازه، میدان، کاخ، مسجد، مدرسه و...
-----
نام: کاخ مولای اسماعیل Palace of Moulay Ismail
(بخشی از شهر تاریخی مکناس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس، مراکش
ساخت: ۱۶۷۲ - ۱۷۲۷
به فرمان: مولای اسماعیل بن شریف پادشاه دودمان علوی مراکش
شیوه‌ی معماری: مراکشی
ویژگی: شهر شاهنشاهی Imperial City یا قصبه‌ی مولای اسماعیل Kasbah of Moulay Ismail یا کاخ مولای اسماعیل، دربرگیرنده‌ی چند کاخ بدون دسترسی برای بازدید همانند دار الکبیر و دار المخزن، چند باغ، چندین دروازه همچون منصور، جامع نور، مولای اسماعیل، مخزن، دار الکبیر و...، مسجد لاله عوده (ساخت: ۱۲۷۶ و ۱۶۷۲ - ۱۶۷۸)، هری السوانی دربرگیرنده‌ی ۳ بخش انبار غله به درازای ۱۸۰ و پهنای ۷۰ متر، استخر آب به درازای ۳۰۰ و پهنای ۱۴۰ و ژرفای ۳ متر و خانه‌ی آب با ۱۰ چاه، گنبد خیاطان یا تالار سفیران، زندان زیرزمینی کارا یا قارا، برج بالکاری یا بالقاری و...

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

میراث جهانی یونسکو: کاخ مولای اسماعیل

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده