میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

نام سایت: شهر تاریخی مکناس Historic City of Meknes
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۹۳
کشور: مراکش
گستره: ۳۷۰ کیلومتر مربع
ساخت: سده‌ی ۱۱ (شهرک نظامی)، سده‌ی ۱۷ (شهر)
به فرمان: پادشاهان دودمان مُرابِطان (سده‌ی ۱۱)، مولای اسماعیل بن شریف پادشاه دودمان علوی مراکش (سده‌ی ۱۷)
ویژگی: شهر مکناس پایتخت دودمان علوی مراکش، ساخته شده به فرمان مولای اسماعیل بن شریف، میان سال‌های ۱۶۷۲ تا ۱۷۲۷، دربرگیرنده‌ی بخش‌های تاریخی، برج و باروهای شهر، چندین دروازه، میدان، کاخ، مسجد، مدرسه و...
-----
نام: شهر مکناس Meknes City
(بخشی از شهر تاریخی مکناس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس، مراکش
ساخت: ۱۶۷۲ - ۱۷۲۷
به فرمان: مولای اسماعیل بن شریف پادشاه دودمان علوی مراکش
ویژگی: دربرگیرنده‌ی برج و باروهای شهر، میدان لاله عوده، چندین دروازه همچون بردعين، خميس و...، چند مسجد همانند جامع مکناس (ساخت: سده‌ی ۱۲) و مسجد دروازه‌ی بردعين (ساخت: ۱۷۰۹)، آرامگاه شيخ الكامل محمد بن عيسى (ساخت: ۱۷۷۶)، بخش‌های کهن شهر و...

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

میراث جهانی یونسکو: شهر مکناس

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده