​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

نام سایت: شوکلند و منطقه‌های پیرامون آن Schokland and Surroundings
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۵
شماره‌ی ثبت: ۷۳۹
جایگاه: شهرستان نورداوست‌پلدر، استان فلیوولاند، هلند
گستره: ۱۳۰۶ هکتار
ساخت: سده‌ی ۱۵
ویژگی: شبه‌جزیره‌ی شوکلند نماد مبارزه‌ی کهن و پهلوانانه‌ی مردم هلند در برابر دست‌درازی آب‌ها، زیستگاه مردمان هلند از سده‌ی ۱۵ و رها شده در سال ۱۸۵۹ از برای پیش آمدن شاخاب زایدرزی و زیر آب رفتن آن، و سپس زنده ساختن دوباره‌ی آن در سال ۱۹۴۲ با زه‌کشی شاخاب زایدرزی، دربرگیرنده‌ی چندین خانه‌ی چوبی، کلیسا، موزه، چند تندیس، یادگارهایی از زندگی انسان از روزگار پیشاتاریخ و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده