میراث جهانی یونسکو: شوکلند

نام سایت: شوکلند و منطقه‌های پیرامون آن Schokland and Surroundings
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۵
شماره‌ی ثبت: ۷۳۹
جایگاه: شهرستان نورداوست‌پلدر، استان فلیوولاند، هلند
گستره: ۱۳۰۶ هکتار
ساخت: سده‌ی ۱۵
ویژگی: شبه‌جزیره‌ی شوکلند نماد مبارزه‌ی کهن و پهلوانانه‌ی مردم هلند در برابر دست‌درازی آب‌ها، زیستگاه مردمان هلند از سده‌ی ۱۵ و رها شده در سال ۱۸۵۹ از برای پیش آمدن شاخاب زایدرزی و زیر آب رفتن آن، و سپس زنده ساختن دوباره‌ی آن در سال ۱۹۴۲ با زه‌کشی شاخاب زایدرزی، دربرگیرنده‌ی چندین خانه‌ی چوبی، کلیسا، موزه، چند تندیس، یادگارهایی از زندگی انسان از روزگار پیشاتاریخ و...

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

میراث جهانی یونسکو: شوکلند

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده