میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

نام سایت: باغ ایرانی The Persian Garden
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۱۱
شماره‌ی ثبت: ۱۳۷۲
کشور: ایران
گستره: ۷۱۶/۳۵ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی ۹ باغ پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد، ارم در شهر شیراز، چهل‌ستون در شهر اصفهان، فین در شهر کاشان، عباس‌آباد در شهر بهشهر، شاهزاده در شهر کرمان، دولت‌آباد در شهر یزد، پهلوان‌پور در شهر مهریز، اکبریه در شهر بیرجند (سه ویژگی باغ ایرانی بر این پایه‌اند: جای داشتن در گذر جوی آب، جای گرفتن در میان دیوارهای بلند و داشتن ساختمان تابستانی و استخر آب)
-----
نام: باغ دولت‌آباد Dolatabad Garden
(بخشی از باغ ایرانی، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر یزد، استان یزد، ایران
گستره: ۶/۴ هکتار
ساخت: ۱۷۴۷
به فرمان: علی رضائیان صباغ، نامور به خان بزرگ
شیوه‌ی معماری: باغ ایرانی
ویژگی: باغ دولت‌آباد به گستردگی ۷۰۰۰۰ متر مربع، دارای دو بخش اندرونی و بیرونی، بخش اندرونی دربرگیرنده‌ی ساختمان هشتی با بلندترین بادگیر خشتی جهان به بلندای ۳۳/۸ متر، حرمسرا، بهشت آیین، آشپزخانه، برج دیدبانی، آب‌انبار، اصطبل و... و بخش بیرونی دربرگیرنده‌ی جلوخان و سردر، تالار آینه، ساختمان تهرانی، ۲ بازارچه، آب‌انبار و...

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

میراث جهانی یونسکو: باغ دولت‌آباد

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده