میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

نام سایت: باغ ایرانی The Persian Garden
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۱۱
شماره‌ی ثبت: ۱۳۷۲
کشور: ایران
گستره: ۷۱۶/۳۵ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی ۹ باغ پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد، ارم در شهر شیراز، چهل‌ستون در شهر اصفهان، فین در شهر کاشان، عباس‌آباد در شهر بهشهر، شاهزاده در شهر کرمان، دولت‌آباد در شهر یزد، پهلوان‌پور در شهر مهریز، اکبریه در شهر بیرجند (سه ویژگی باغ ایرانی بر این پایه‌اند: جای داشتن در گذر جوی آب، جای گرفتن در میان دیوارهای بلند و داشتن ساختمان تابستانی و استخر آب)
-----
نام: باغ شاهزاده Shahzadeh Garden
(بخشی از باغ ایرانی، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر کرمان، استان کرمان، ایران
گستره: ۵/۵ هکتار
ساخت: ۱۸۹۷، ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰
به فرمان: محمدحسن خان سردار ایروانی و عبدالحمید میرزا ناصرالدوله فرمانداران کرمان
شیوه‌ی معماری: باغ ایرانی (ساختمان‌ها: قاجاری)
ویژگی: باغ شاهزاده یا باغ شاهزاده‌ی ماهان یا باغ شازده‌ی ماهان، جای گرفته در دامنه‌ی کوه‌های تیگران، به درازای ۴۰۷ و پهنای ۱۲۲ متر، دربرگیرنده‌ی کوشک اصلی، سردرخانه (در ورودی باغ) در ۲ طبقه، شاه‌نشین، حمام و...

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

میراث جهانی یونسکو: باغ شاهزاده

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده