میراث جهانی یونسکو: باغ فین

نام سایت: باغ ایرانی The Persian Garden
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۱۱
شماره‌ی ثبت: ۱۳۷۲
کشور: ایران
گستره: ۷۱۶/۳۵ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی ۹ باغ پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد، ارم در شهر شیراز، چهل‌ستون در شهر اصفهان، فین در شهر کاشان، عباس‌آباد در شهر بهشهر، شاهزاده در شهر کرمان، دولت‌آباد در شهر یزد، پهلوان‌پور در شهر مهریز، اکبریه در شهر بیرجند (سه ویژگی باغ ایرانی بر این پایه‌اند: جای داشتن در گذر جوی آب، جای گرفتن در میان دیوارهای بلند و داشتن ساختمان تابستانی و استخر آب)
-----
نام: باغ فین Fin Garden
(بخشی از باغ ایرانی، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر کاشان، استان اصفهان، ایران
گستره: ۷/۶ هکتار
ساخت: ۱۵۹۰
به فرمان: شاه عباس یکم صفوی
معمار: غیاث‌الدین جمشید کاشانی یا شیخ بهایی
شیوه‌ی معماری: باغ ایرانی (ساختمان‌ها: صفوی، زندیه و قاجاری)
ویژگی: باغ فین به گستردگی ۲۳۰۰۰ متر مربع، دربرگیرنده‌ی کوشک صفوی، کوشک قاجاری با دیوارهای نقاشی شده، خلوت کریم‌خانی، حمام فین، موزه‌ی ملی کاشان، جوی‌هایی با کاشی‌های فیروزه‌ای، ۵۷۹ درخت سرو و ۱۱ درخت چنار و...

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

میراث جهانی یونسکو: باغ فین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده