میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

نام سایت: باغ ایرانی The Persian Garden
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۱۱
شماره‌ی ثبت: ۱۳۷۲
کشور: ایران
گستره: ۷۱۶/۳۵ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی ۹ باغ پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد، ارم در شهر شیراز، چهل‌ستون در شهر اصفهان، فین در شهر کاشان، عباس‌آباد در شهر بهشهر، شاهزاده در شهر کرمان، دولت‌آباد در شهر یزد، پهلوان‌پور در شهر مهریز، اکبریه در شهر بیرجند (سه ویژگی باغ ایرانی بر این پایه‌اند: جای داشتن در گذر جوی آب، جای گرفتن در میان دیوارهای بلند و داشتن ساختمان تابستانی و استخر آب)
-----
نام: باغ چهل‌ستون Chehel Sotoun Garden
(بخشی از باغ ایرانی، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر اصفهان، استان اصفهان، ایران
گستره: ۵/۸ هکتار
ساخت: ۱۶۴۷ (کاخ چهل‌ستون)
به فرمان: شاه عباس یکم صفوی
شیوه‌ی معماری: باغ ایرانی (ساختمان میانی: صفوی)
ویژگی: دربرگیرنده‌ی کاخ چهل‌ستون به گستردگی ۶۷۰۰۰ متر مربع با دیوارهای کاشی‌کاری، آینه‌کاری و نقاشی شده، تالار آینه، تالار ۲۰ ستون با ستون‌هایی از چوب درخت چنار، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوان‌های تالار پادشاهی، حوض روبروی تالار و...

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

میراث جهانی یونسکو: باغ چهل‌ستون

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده