میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

نام سایت: باغ ایرانی The Persian Garden
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۱۱
شماره‌ی ثبت: ۱۳۷۲
کشور: ایران
گستره: ۷۱۶/۳۵ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی ۹ باغ پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد، ارم در شهر شیراز، چهل‌ستون در شهر اصفهان، فین در شهر کاشان، عباس‌آباد در شهر بهشهر، شاهزاده در شهر کرمان، دولت‌آباد در شهر یزد، پهلوان‌پور در شهر مهریز، اکبریه در شهر بیرجند (سه ویژگی باغ ایرانی بر این پایه‌اند: جای داشتن در گذر جوی آب، جای گرفتن در میان دیوارهای بلند و داشتن ساختمان تابستانی و استخر آب)
-----
نام: باغ ارم Eram Garden
(بخشی از باغ ایرانی، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر شیراز، استان فارس، ایران
گستره: ۱۲/۷ هکتار
ساخت: سده‌ی ۱۱
شیوه‌ی معماری: باغ ایرانی (ساختمان میانی: زندیه)
ویژگی: دربرگیرنده‌ی ساختمان مرکزی با دیوارهای کاشی‌کاری، آینه‌کاری، گچ‌بری و نقاشی شده در ۳ طبقه، تالار آینه، حوض جلوی ساختمان، باغ گیاه‌شناسی با گیاهانی از سراسر جهان، خیابان‌ها، درختان مرکبات، سروهای باشکوه و...

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

میراث جهانی یونسکو: باغ ارم

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده